Cambridge Challenge 2024 – olimpiada z języka angielskiego i wiedzy o Wielkiej Brytanii

Drodzy Uczniowie! Szanowni Nauczyciele!

Dziękujemy za cierpliwość w oczekiwaniu na szczegóły dotyczące pierwszego finału Olimpiady Cambridge Challenge 2024. Przypominamy, że finał odbywa się 27 marca (środa) w szkole Regent w Elblągu (ul. Królewiecka 100). Z uwagi na dużą liczbę uczestników finał przebiega w 3 turach, o godzinie 9:00, 11:00 i 13:00. Poniżej znajdą Państwo listę z podziałem na tury. Pozdrawiamy serdecznie!

Regent College International Schools - Międzynarodowe Liceum Regent College w Elblągu ma zaszczyt ponownie zaprosić uczniów klas 7 i 8 SP do udziału w trzeciej już edycji olimpiady z języka angielskiego i wiedzy o Wielkiej Brytanii - Cambridge Challenge 2024. Nasza olimpiada to niecodzienne nagrody dla uczestników, nauczycieli i szkół.

Cambridge Challenge 2024 skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, którzy reprezentują  zespoły tworzone w szkołach podstawowych lub placówkach kształcenia  (np. szkołach języków obcych), których siedziby znajdują się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Udział w olimpiadzie jest bezpłatny.

Etap szkolny odbędzie się 4 marca 2024 r. (poniedziałek). Pierwszy etap finału (do którego przechodzi aż 200 osób z etapu szkolnego) i drugi etap finału odbędą się w naszej szkole w Elblągu (27 marca i 20 kwietnia). Uczestnikom i nauczycielom zapewniamy poczęstunek w naszej Lovely Kitchen.

Głównymi nagrodami dla zwycięzców wycieczki do Londynu w 2025 roku, stypendia naukowe przy zapisie do Międzynarodowego Liceum Regent College (nasza szkoła to jedyne w Polsce liceum z internatem posiadające akredytację Uniwersytetu Cambridge (PL305), przygotowujące do brytyjskiej matury A-level w klasach międzynarodowych oraz matury polskiej), sprzęt elektroniczny i karty podarunkowe.

Nagrodami dla nauczycieli i szkół są karty podarunkowe i dzień z Native Speakerem zorganizowany na terenie zwycięskiej szkoły.

Cambridge Challenge 2024 - informacje

Komitet Olimpiady
mgr Joanna Podolska
Koordynator
Email
mgr Marta Szweda
Koordynator
Mój email
dr Anna Martowicz
mój email
dr Krzysztof Martowicz
Mój email
mgr Marek Goerick
Napisz do mnie, to mój email

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Elblągu – Cambridge International School – PL305
ul. Królewiecka 100, 82-300 Elbląg

M: olimpiada@regent.edu.pl
T: 505 305 878
W: liceum.regent.edu.pl/olimpiada2024

Regulamin Olimpiady
Zakres terytorialny Olimpiady

Zespoły | Teamy

W Olimpiadzie mogą wziąć udział zespoły tworzone w szkołach podstawowych lub placówkach kształcenia  (np. szkołach języków obcych), których siedziby znajdują się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego,  pomorskiego lub warmińsko-mazurskiego*.

Uczestnicy | Uczniowie

Uczniowie, którzy przystępują do zespołów/teamów muszą być uczniami klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej.

* Komitet dopuszcza start szkół lub placówek także z innych województw po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorami konkursu.

Terminy i etapy

Etap szkolny

 • 1 marca 2024 na adres mailowy nauczyciela zgłaszającego zostaną przesłane testy i klucze odpowiedzi.
 • etap szkolny odbywa się we wszystkich szkołach równolegle 4 marca 2024 (poniedziałek)
 • nauczyciel zgłaszający po sprawdzeniu testów umieszcza wyniki wszystkich uczniów w elektronicznym systemie rejestracji i obsługi Olimpiady  do 8 marca 2024 (piątek). 
 • Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostaje 200 uczestników olimpiady. Lista zakwalifikowanych ogłoszona zostanie na stronie www.liceum.regent.edu.pl/olimpiada2024 do 13 marca 2024 (środa).
 • W przypadku osiągnięcia przez dużą liczbę uczestników jednakowych wyników, Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników zakwalifikowanych do 1 etapu finału.

Etap 1 finału

 • Odbywa się na terenie Regent College International Schools w Elblągu 27 marca 2024 (środa przed przerwą wielkanocną).
 • Do 5 kwietnia 2024 Komisja Olimpiady złożona z anglistów Regent College International Schools ogłasza na stronie www.liceum.regent.edu.pl/olimpiada2024 listę 10 osób, które osiągnęły w pierwszym etapie finału najwyższe wyniki i zostały zakwalifikowane do drugiego etapu finału.
 • W przypadku osiągnięcia przez uczestników wyników ex aequo, Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników zakwalifikowanych do 2 etapu finału.

Finał – etap 2

 • Składa się z części pisemnej i części ustnej. 
 • Odbywa się na terenie Regent College International Schools w Elblągu 20 kwietnia 2024 (sobota)
 • Po sprawdzeniu prac i przeanalizowaniu wyników tego samego dnia (20 kwietnia 2024) Komisja Olimpiady złożona z anglistów Regent College International Schools ogłasza na ceremonii końcowej wyniki, a Dyrektor Regent College International Schools wręcza nagrody dla uczestników, nauczycieli i dyrektorów szkół, które zgłosiły finalistów olimpiady.
 • W przypadku uzyskania wyniku ex aequo o wygranej decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczestnika na 1 etapie finału. 

Forma i zakres tematyczny

Forma olimpiady:

Etap szkolny:

 • test składający się z 40 pytań zamkniętych (na rozwiązanie przeznaczono 40 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne).

Finał – etap 1:

 • test składający się z 40 pytań zamkniętych, otwartych i na dopasowanie (w tym pytania do tekstu). Na rozwiązanie przeznaczono 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.

Etap 2 finału: 

 • test składający się z 40 pytań zamkniętych, otwartych i na dopasowanie (w tym pytania do tekstu). Na rozwiązanie przeznaczono 70 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Z testu uzyskać można maksymalnie 50 punktów. 
 • część ustna – losowanie dwóch zagadnień z zestawu obejmującego grupy tematyczne słownictwa wymienione poniżej na liście etapu szkolnego oraz 1 i 2 etapu finału. Uczestnik ma 2 minuty na przygotowanie odpowiedzi i po 3 minuty na udzielenie odpowiedzi na każde z wylosowanych zagadnień. Po wypowiedzi uczestnika członkowie Komisji zadają dodatkowe pytania do prezentacji. Oceniana będzie treść (max. 4 punkty), poprawność gramatyczna i leksykalna (max. 3 punkty), bogactwo gramatyczne i leksykalne (max. 3 punkty) oraz płynność odpowiedzi (max. 3 punkty) i umiejętność reagowania na pytania (max. 2 punkty). 

Szczegółowy zakres tematyczny znajduje się w punkcie 9 Regulaminu Olimpiady.

Nagrody

W olimpiadzie języka angielskiego nagrodzeni zostają uczestnicy, nauczyciele zgłaszający oraz dyrektorzy szkół.

Etap szkolny.

 • dyplomy udziału i podziękowania dla uczestników, nauczycieli i dyrektorów szkół (w systemie obsługi Olimpiady Cambridge Challenge będzie dostępna możliwość wygenerowania dyplomów i podziękowań);
 • losowanie trzech kart podarunkowych Empik o wartości 200 zł wśród nauczycieli zgłaszających szkoły do konkursu.

Finał – 1. etap

 • dyplomy udziału i podziękowania dla wszystkich uczestników, nauczycieli i dyrektorów szkół;
 • dla wszystkich przechodzących do 2. etapu finału: karta podarunkowa Empik o wartości 100 zł 
 • dla nauczycieli zgłaszających uczniów, którzy przechodzą do 2. etapu finału: karta podarunkowa Empik o wartości 100  za każdego zakwalifikowanego ucznia.

Finał – 2. etap

  • dyplomy udziału i podziękowania dla wszystkich uczestników, nauczycieli i dyrektorów szkół;

Dla laureatów:

 • za zajęcie pierwszego miejsca: wycieczka do Londynu organizowana przez Międzynarodowe Liceum Regent College w Elblągu,
 • za zajęcie drugiego miejsca: tablet,
 • za zajęcie trzeciego miejsca: tablet, 
 • za najlepszy wynik ucznia klasy 7: wycieczka do Londynu organizowana przez Międzynarodowe Liceum Regent College w Elblągu,
 • stypendia naukowe (zniżki w opłacie czesnego w programie polskim lub międzynarodowym) 

miejsce 1-3 – 50% przez 4 lata trwania nauki (tj. w przybliżeniu 57 000 zł dla programu międzynarodowego i 25 000 zł dla programu polskiego)

miejsce 4-10 – 40% przez 4 lata trwania nauki (tj. w przybliżeniu 46 000 zł dla programu międzynarodowego i 20 000 zł dla programu polskiego)

miejsce 10-20 – 30% przez 4 lata trwania nauki (tj. w przybliżeniu 35 000 zł dla programu międzynarodowego i 15 000 zł dla programu polskiego)

Dla nauczycieli:

 • nauczyciel ucznia, który zdobył 1 miejsce: bon do Empiku o wartości 500 zł 
 • nauczyciel ucznia, który zdobył 2 miejsce: bon do Empiku o wartości 300 zł 
 • nauczyciel ucznia, który zdobył 1 miejsce: bon do Empiku o wartości 200 zł 

Dla szkoły:

 • dla szkoły zwycięzcy – organizacja Dnia z Native Speakerem i karta do Empiku o wartości 500 zł
 • dla szkoły ucznia, który zajął 2 miejsce – karta do Empiku o wartości 300 zł
 • dla szkoły ucznia, który zajął 3 miejsce – karta do Empiku o wartości 200 zł

Rejestracja na Olimpiadę

W tym roku rejestracja na Olimpiadę odbywa się poprzez Elektroniczny System Rejestracji i Obsługi Olimpiady Cambridge Challenge 2024, który znajdą Państwo pod adresem olimpiada.regent.edu.pl.

Rejestracja szkoły i zespołu nauczyciela: https://olimpiada.regent.edu.pl/register-school

Rejestracja uczniów po wcześniejszym zarejestrowaniu zespołu nauczyciela: https://olimpiada.regent.edu.pl/register

Olimpiada z języka angielskiego Cambridge Challenge 2024

Elektroniczny system rejestracji | Rejestracja uczniów i szkół do 26 lutego 2024

Materiały do pobrania

Arkusze Olimpiady z poprzednich lat
Pliki graficzne

Informacje z poprzednich edycji

Materiały Video
Artykuły

Nadal przeżywamy ogromne emocje jakich dostarczył nam dzisiejszy (20.04.2024) II etap finału Olimpiady Cambridge

W sobotę (22.04) odbył się II etap finału Olimpiady Cambridge Challenge. Zdecydowanie był to

To był zdecydowanie bardzo pracowity i emocjonujący dzień. Cieszymy się, że w kolejnej edycji

Sobotni finał dostarczył nam ogrom emocji i wzruszeń. Laureaci Olimpiady zaimponowali nam poziomem swoich

To był wyjątkowo emocjonujący dzień! Cieszymy się, że mogliśmy gościć w naszej szkole prawie

Q&A

Ile wynoszą kwoty stypendiów naukowych, będących nagrodami za przejście do 2 etapu finału?

Zniżki w opłacie czesnego w programie polskim lub międzynarodowym) w wysokości:

 • miejsce 1-3 – 50% przez 4 lata trwania nauki (tj. w przybliżeniu 57 000 zł dla programu międzynarodowego i 25 000 zł dla programu polskiego)
 • miejsce 4-10 – 40% przez 4 lata trwania nauki (tj. w przybliżeniu 46 000 zł dla programu międzynarodowego i 20 000 zł dla programu polskiego)
 • miejsce 10-20 – 30% przez 4 lata trwania nauki (tj. w przybliżeniu 35 000 zł dla programu międzynarodowego i 15 000 zł dla programu polskiego)

olimpiada cambridge challenge

Czy naliczane są punkty za udział w olimpiadzie przy rekrutacji do liceum?

Udział w konkursie będzie brany pod uwagę w trakcie procesu rekrutacyjnego do Międzynarodowego Liceum Regent College w Elblągu. W przypadku innych szkół należy dowiadywać się indywidualnie w tych placówkach.

olimpiada cambridge challenge

Dodatkowe i ekskluzywne informacje o Cambridge Challenge dostępne są na naszych profilach społecznościowych