Życzenia na Wielkanoc

życzenia na wielkanoc

W czasach gdy tempo życia i ilość obowiązków nie pozwalają często zaczerpnąć głębszego oddechu w ciągu dnia, życzymy Państwu, by ten świąteczny czas przepełniony były wieloma głębokimi oddechami i jeszcze głębszymi refleksjami.

Niech błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana wleje się w nasze serca, umysły i niech nasze słowa i czyny będą świadectwami wiary, nadziei i miłości. Tradycyjnie też życzymy smacznego jajka, mokrego śmigusa-dyngusa i radosnej, rodzinnej atmosfery.

Dyrekcja Regent College International Schools

życzenia na wielkanoc

In times when the pace of life and the number of daily responsibilities often do not allow us to take a deeper breath, we wish You that this Easter time be filled with deep breaths and even deeper reflections. Let the blessing of the Risen Lord fill our hearts, minds and let our words and deeds speak for our faith, hope and love. In line with the Polish tradition we also wish you a tasty Easter breakfast, wet śmigus-dyngus and family atmosphere throughout the Easter celebrations.  

Regent College International Schools Management Team