Etapy i terminy

Kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do liceum przebiega w kilku etapach zgodnie z przedstawionymi poniżej kalendarzami. W 

Kandydaci do klasy pierwszej uczęszczający do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Regent College

 ETAPTERMIN
1Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do liceum (online); doniesienie do sekretariatu podpisanej kopii formularza zgłoszeniowego oraz oryginału świadectwa ukończenia klasy 7.do 14 kwietnia 2024 r.
2Rozmowy z kandydatami oraz test predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy międzynarodowej.do 26 kwietnia 2024 r.
3Ogłoszenie wyników.do 30 kwietnia 2024 r.
4Podpisanie umów z prawnymi opiekunami.do 17 maja 2024 r.
5Doniesienie oryginałów zaświadczenia o wyniku egzaminu 8-klasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.do 5 lipca 2024 r. 

Kandydaci do klasy pierwszej uczęszczający do innych szkół podstawowych

 ETAPTERMIN
1Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do liceum (online).do 24 maja 2024 r.
2Dostarczenie wydruku formularza/formularzy do sekretariatu szkoły wraz z oryginałem świadectwa z klasy 7 i wykaz ocen z I semestru klasy 8 (odpisy takie wydają szkoły podstawowe).do 24 maja 2024 r.
3Przystąpienie kandydata do testu predyspozycji językowych i rozmowy kwalifikacyjnej.pomiędzy 17 maja a 7 czerwca 2024 r. (godziny ustalane indywidualnie)
4Ogłoszenie listy osób przyjętych na podstawie wyników procesu rekrutacyjnego oraz listy osób przyjętych warunkowo21 czerwca 2024 r.

Osoby przyjęte

 ETAPTERMIN
1Podpisanie umowy, wpłata wpisowego, doniesienie wydruku wyników egzaminu ósmoklasisty ze strony www.wyniki.edu.pl i świadectwa ukończenia szkoły podstawowejdo 28 czerwca 2024 r.
2Doniesienie oryginałów z wynikami egzaminu ósmoklasistydo 5 lipca 2024 r. 

Osoby przyjęte warunkowo

 ETAPTERMIN
1Doniesienie wydruku wyników egzaminu ósmoklasisty ze strony www.wyniki.edu.pldo 3 lipca 2024 r.
2Ogłoszenie listy przyjętychdo 5 lipca 2024 r.
3Podpisanie umowy, wpłata wpisowego, doniesienie oryginałów zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowejdo 10 lipca 2024 r.

Kalendarz rekrutacji do klasy drugiej i wyższej

W okresie wakacyjnym podania rozpatrywane są do 5 lipca i po 16 sierpnia. 

 ETAPTERMIN
1Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do liceum (online) Termin otwarty
2Dostarczenie wydruku formularza/formularzy do sekretariatu szkoły wraz z oryginałem świadectwa z ostatniej ukończonej klasy i wykaz ocen z I semestru danego roku szkolnego (jeśli dotyczy).Termin otwarty
3Przystąpienie kandydata do testów przedmiotowych i rozmowy kwalifikacyjnej.Termin otwarty
4Ogłoszenie decyzji o przyjęciu.Do 5 dni od rozmowy kwalifikacyjnej.
5Wniesienie opłaty wpisowej i podpisanie umów z opiekunami prawnymi.Do 10 dni od przekazania decyzji o przyjęciu.