Etapy i terminy

Rekrutacja do liceum przebiega w kilku etapach zgodnie z przedstawionymi poniżej kalendarzami.

Kalendarz rekrutacji do klasy pierwszej liceum.

 

 ETAPTERMIN
1Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do liceum online, a w przypadku osób zainteresowanych programem międzynarodowego – wypełnienie formularza zgłoszeniowego do programu międzynarodowego.do 18 kwietnia 2021
2Dostarczenie wydruku formularza/formularzy do sekretariatu szkoły wraz z oryginałem świadectwa z klasy 7 i wykaz ocen z I semestru klasy 8 (odpisy takie wydają szkoły podstawowe).do 18 kwietnia 2021
3Przystąpienie kandydata do testu predyspozycji językowych i rozmowy kwalifikacyjnej.

29 kwietnia 2021

(godziny ustalane indywidualnie)

4Ogłoszenie wyników pierwszego naboru.do 5 maja
5Wniesienie opłaty wpisowej i podpisanie umów z prawnymi opiekunami.do 12 maja
6Nabór uzupełniający.od 5 maja

Kalendarz rekrutacji do klasy drugiej i wyższej.

 ETAPTERMIN
1Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do liceum online, a w przypadku osób zainteresowanych programem międzynarodowego – wypełnienie formularza zgłoszeniowego do programu międzynarodowego.Termin otwarty
2Dostarczenie wydruku formularza/formularzy do sekretariatu szkoły wraz z oryginałem świadectwa z ostatniej ukończonej klasy i wykaz ocen z I semestru danego roku szkolnego (jeśli dotyczy).Termin otwarty
3Przystąpienie kandydata do testu predyspozycji językowych i rozmowy kwalifikacyjnej.Termin otwarty
4Ogłoszenie decyzji o przyjęciu.Do 5 dni od rozmowy kwalifikacyjnej.
5Wniesienie opłaty wpisowej i podpisanie umów z opiekunami prawnymi.Do 10 dni od przekazania decyzji o przyjęciu.