Etapy i terminy

Kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do liceum przebiega w kilku etapach zgodnie z przedstawionymi poniżej kalendarzami.

Kandydaci do klasy pierwszej uczęszczający do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Regent College

 

 ETAPTERMIN
1Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do liceum online, a w przypadku osób zainteresowanych programem międzynarodowego – wypełnienie formularza zgłoszeniowego do programu międzynarodowego.do 31 maja 2022 r.
2Ogłoszenie wyników3 czerwca
3Podpisanie umów z prawnymi opiekunami.do 15 czerwca
4Doniesienie oryginałów zaświadczenia o wyniku egzaminu 8-klasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowejdo 10 lipca

Kandydaci do klasy pierwszej uczęszczający do innych szkół podstawowych

 ETAPTERMIN
1Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do liceum online, a w przypadku osób zainteresowanych programem międzynarodowego – wypełnienie formularza zgłoszeniowego do programu międzynarodowego.do 31 maja 2022 r.
2Dostarczenie wydruku formularza/formularzy do sekretariatu szkoły wraz z oryginałem świadectwa z klasy 7 i wykaz ocen z I semestru klasy 8 (odpisy takie wydają szkoły podstawowe).do 31 maja 2022 r.
3Przystąpienie kandydata do testu predyspozycji językowych i rozmowy kwalifikacyjnej.pomiędzy 1 a 15 czerwca 2022 r.(godziny ustalane indywidualnie)
4Ogłoszenie listy osób przyjętych na podstawie wyników procesu rekrutacyjnego oraz listy osób przyjętych warunkowo28 czerwca

Osoby przyjęte

 ETAPTERMIN
1Podpisanie umowy, wpłata wpisowego, doniesienie wydruku wyników egzaminu ósmoklasisty ze strony www.wyniki.edu.pl i świadectwa ukończenia szkoły podstawowejdo 5 lipca 2022
2Doniesienie oryginałów z wynikami egzaminu ósmoklasistydo 14 lipca 2022

Osoby przyjęte warunkowo

ETAP TERMIN
1 Doniesienie wydruku wyników egzaminu ósmoklasisty ze strony www.wyniki.edu.pl do 5 lipca
2 Ogłoszenie listy przyjętych do 7 lipca.
3 Podpisanie umowy, wpłata wpisowego, doniesienie oryginałów zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej do 14 lipca

Kalendarz rekrutacji do klasy drugiej i wyższej

 ETAPTERMIN
1Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do liceum online, a w przypadku osób zainteresowanych programem międzynarodowego – wypełnienie formularza zgłoszeniowego do programu międzynarodowego.Termin otwarty
2Dostarczenie wydruku formularza/formularzy do sekretariatu szkoły wraz z oryginałem świadectwa z ostatniej ukończonej klasy i wykaz ocen z I semestru danego roku szkolnego (jeśli dotyczy).Termin otwarty
3Przystąpienie kandydata do testu predyspozycji językowych i rozmowy kwalifikacyjnej.Termin otwarty
4Ogłoszenie decyzji o przyjęciu.Do 5 dni od rozmowy kwalifikacyjnej.
5Wniesienie opłaty wpisowej i podpisanie umów z opiekunami prawnymi.Do 10 dni od przekazania decyzji o przyjęciu.