Etapy i terminy

Kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do liceum przebiega w kilku etapach zgodnie z przedstawionymi poniżej kalendarzami.

Kandydaci do klasy pierwszej uczęszczający do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Regent College

 ETAPTERMIN
1Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do liceum (online); doniesienie do sekretariatu podpisanej kopii formularza zgłoszeniowego oraz oryginału świadectwa ukończenia klasy 7.do 31 maja 2023 r.
2Rozmowy z kandydatami oraz test predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy międzynarodowej.do 7 czerwca 2023 r.
3Ogłoszenie wyników.do 7 czerwca 2023 r.
4Podpisanie umów z prawnymi opiekunami.do 19 czerwca 2023 r.
5Doniesienie oryginałów zaświadczenia o wyniku egzaminu 8-klasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.do 10 lipca 2023 r.

Kandydaci do klasy pierwszej uczęszczający do innych szkół podstawowych

  ETAP TERMIN
1 Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do liceum (online).
do 31 maja 2023 r.
2 Dostarczenie wydruku formularza/formularzy do sekretariatu szkoły wraz z oryginałem świadectwa z klasy 7 i wykaz ocen z I semestru klasy 8 (odpisy takie wydają szkoły podstawowe). do 31 maja 2023 r.
3 Przystąpienie kandydata do testu predyspozycji językowych i rozmowy kwalifikacyjnej. pomiędzy 1 a 15 czerwca 2023 r.(godziny ustalane indywidualnie)
4 Ogłoszenie listy osób przyjętych na podstawie wyników procesu rekrutacyjnego oraz listy osób przyjętych warunkowo 28 czerwca 2023 r.

Osoby przyjęte

 ETAPTERMIN
1Podpisanie umowy, wpłata wpisowego, doniesienie wydruku wyników egzaminu ósmoklasisty ze strony www.wyniki.edu.pl i świadectwa ukończenia szkoły podstawowejdo 5 lipca 2023 r.
2Doniesienie oryginałów z wynikami egzaminu ósmoklasistydo 10 lipca 2023 r.

Osoby przyjęte warunkowo

 ETAPTERMIN
1Doniesienie wydruku wyników egzaminu ósmoklasisty ze strony www.wyniki.edu.pldo 5 lipca 2023 r.
2Ogłoszenie listy przyjętychdo 7 lipca 2023 r.
3Podpisanie umowy, wpłata wpisowego, doniesienie oryginałów zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowejdo 14 lipca 2023 r.

Kalendarz rekrutacji do klasy drugiej i wyższej

  ETAP TERMIN
1 Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do liceum (online)  Termin otwarty
2 Dostarczenie wydruku formularza/formularzy do sekretariatu szkoły wraz z oryginałem świadectwa z ostatniej ukończonej klasy i wykaz ocen z I semestru danego roku szkolnego (jeśli dotyczy). Termin otwarty
3 Przystąpienie kandydata do testu predyspozycji językowych i rozmowy kwalifikacyjnej. Termin otwarty
4 Ogłoszenie decyzji o przyjęciu. Do 5 dni od rozmowy kwalifikacyjnej.
5 Wniesienie opłaty wpisowej i podpisanie umów z opiekunami prawnymi. Do 10 dni od przekazania decyzji o przyjęciu.