Misja Szkoły

misja szkoły

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Regent College to akredytowana szkoła Uniwersytetu Cambridge – Cambridge International Schools, którego misją jest:

  • wieloaspektowe przygotowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych i wymogów globalnej rzeczywistości,
  • rozwijanie zainteresowań i kreatywności w przyjaznej atmosferze, nastawionej na indywidualne potrzeby ucznia,
  • kształcenie elokwentnych, otwartych na świat i pewnych siebie młodych ludzi,
  • rozwijanie umiejętności współpracy z innymi i kształtowanie postaw obywatelskich,
  • stworzenie warunków do opanowania języka angielskiego w doskonałym stopniu, włączając możliwość udziału w programie międzynarodowym i możliwość zdawania międzynarodowej matury,
  • stworzenie możliwości kontaktu ze światem akademickim nie tylko w Polsce, ale i za granicą już w trakcie nauki w liceum.

Nasze cele realizuje zespół znakomitych nauczycieli – specjalistów w swoich dziedzinach, wśród których są dydaktycy z tytułami doktorskimi i doświadczeniem w pracy w szkołach i na uniwersytetach w kraju i za granicą.

Nauka w naszej szkole odbywa się w małych zespołach klasowych, w międzynarodowym, inspirującym środowisku i znakomitej atmosferze. Nasze wyniki mówią zresztą same za siebie.