Matura międzynarodowa

matura międzynarodowa A-level exams

O maturze międzynarodowej słyszy się w ostatnich latach coraz częściej. Możliwość jej zdawania oferują w Polsce akredytowane niepubliczne licea ogólnokształcące i bardzo nieliczne szkoły państwowe. Zdanie takiej matury otwiera szeroko drzwi do podjęcia dalszej edukacji na poziomie uniwersyteckim zarówno w Polsce, jak i na całym świecie i daje znakomite przygotowanie do sprawnego posługiwania się językiem angielskim w trakcie studiów i tym samym do budowania fundamentów swojej kariery zawodowej.

Od września 2021 roku Regent College International Schools – akredytowana szkoła Uniwersytetu Cambridge (Cambridge International School) – jako jedyna szkoła w regionie oferuje unikalną możliwość zdawania matury międzynarodowej, do której przygotowują się uczniowie naszych klas międzynarodowych. 

Zagadnienia międzynarodowego programu nauczania Cambridge Upper Secondary i Cambridge Advanced omawiamy w dziale program międzynarodowy. Poniżej prezentujemy natomiast najważniejsze informacje dotyczące samej matury międzynarodowej i tego jak funkcjonuje ona w Regent College International Schools.

Informacje ogólne o maturach międzynarodowych – Q&A.

Co oznacza termin „matura międzynarodowa”?

Pod pojęciem matura międzynarodowa rozumie się egzaminy przedmiotowe, które przeprowadzane są na poziomie szkoły średniej w języku obcym w szkołach na całym świecie, które kształcą uczniów w programie międzynarodowym Cambridge International Education, International Baccalaureate lub European Baccalaureate.

Co daje matura międzynarodowa?

Matura międzynarodowa jest prestiżową maturą, którą jako kryterium przyjęcia na studia uznają uczelnie krajowe i zagraniczne (w tym te z największą renomą). Ponadto jako dowód uzyskania ogólnego wykształcenia średniego w danej dziedzinie, matura międzynarodowa jest także ceniona wśród pracodawców na całym świecie. 

Samo zaś przygotowanie do matury, nierozerwalnie związanym z udziałem w rozszerzonym programie międzynarodowym z wykładowym językiem angielskim, da Ci ogromną przewagę w stosunku do osób zdających maturę polską lub kształcących się w tzw. programie dwujęzycznych – będziesz w stanie swobodnie operować specjalistycznym językiem angielskim w dziedzinie, z którą wiążesz swoją przyszłość. 

Czy IB i matura międzynarodowa to to samo?

Maturę międzynarodową przygotowują i przeprowadzają obecnie trzy instytucje/organizacje:

  • Cambridge International Education będącą częścią Uniwersytetu Cambridge – uczelni z ponad 800-letnią tradycją, należącej do czołówki uczelni wyższych na świecie, 
  • International Baccalaureate Organization – fundacja edukacyjna założona w 1968 roku w Genewie 
  • The European Schools – europejska organizacja międzyrządowa, która powstała w 1957 roku. 

Matura międzynarodowa Cambridge International Education znana jest pod nazwą
Cambridge International AS & A Level lub – w skrócie – Cambridge A Level. W związku z tym, że opracowana została w Wielkiej Brytanii nazywa się ją też czasami (międzynarodową) maturą brytyjską. 

Matura międzynardowa opracowywana przez International Baccalaureate Organization funkcjonuje pod nazwą International Baccalaureate (IB) i wiele osób utożsamia tę maturę z pojęciem matura międzynardowa. Należy jednak pamiętać, że jest ona jedynie jedną z trzech dostępnych międzynardowo, jak wyjaśniono poniżej. Trzecia z nich, którą oferuje organizacja The European Schools, funkcjonuje pod nazwą European Baccalaureate (EB).

Każda z wymienionych powyżej instytucji przygotowuje własne arkusze egzaminacyjne na podstawie własnego programu nauczania. 

Możemy zatem tak naprawdę mówić o trzech różnych maturach międzynarodowych funkcjonujących w światowych systemach edukacji. Najstarsza z nich to matura Cambridge, która – podobnie jak IB – jest stosunkową nowością w Polsce. W Regent College International Schools oferujemy właśnie maturę Cambridge A Level.

Czym różnią się matura IB od Cambridge A Level i jak ma się do nich polska matura?

Matura IB wymaga od ucznia przygotowania z aż 6 różnych przedmiotów obowiązkowo – wszyscy uczniowie zdawać muszą egzamin maturalny z matematyki, 5 innych przedmiotów oraz uczestniczyć w dodatkowych przedmiotach i pozalekcyjnym programie wolontariatowym.  Matura Cambridge A Level wymaga przygotowania z 3-4 przedmiotów i daje o wiele więcej swobody w doborze przedmiotów odpowiadających zainteresowaniom i dalszym planom danego ucznia – zwykle uczniowie decydują się na zdawanie tylko tych egzaminów, które są wymagane do przyjęcia na wybrany przez siebie kierunek studiów. 

Poniższa tabela zestawia maturę IB, Cambridge A Level oraz polską maturę.

 

 

polska matura

IB

Cambridge A Level

język wykładowy

polski

angielski

angielski

ilość przedmiotów

4-8

6

3-4

przedmioty obowiązkowe

polski, matematyka, język obcy

matematyka i 5 innych EE, CAS, TOK*

3-4

przedmioty rozszerzone

1 obowiązkowo – do 5 maximum

do wyboru z 5 grup przedmiotów

do wyboru

wymagania/obciążanie edukacyjne 

średnie do wysokich

wysokie

zróżnicowane – w zależności od wybranej opcji i ilości przedmiotów

akceptowalność w Polsce

tak

tak

tak

akceptowalność za granicą

ograniczona

tak

tak

*Theory of Knowledge (TOK) Course, Extended Essay (EE), Creativity, Action, Service (CAS) – program wolontariatowy

Tabela przygotowana na podstawie zestawianie Akademeia High School z Warszawy.

Zachęcamy również do zapoznania się z fragmentem jednego z seminariów zorganizowanych w ramach targów edukacyjnych Our Kids Expo Szkół Niepublicznych, w czasie którego Pani Dominika Fiołna – Head of Sixth Form z warszawskiej szkoły Akademeia High School przedstawiła główne zalety Cambridge A Level w porównaniu z IB.

Czy polskie uczelnie uznają maturę międzynarodową przy przyjmowaniu na studia?

Jak najbardziej. Matury Cambridge A Level, podobnie jak IB i EB, są uznawane przez polskie uczelnie, włączając te najbardziej prestiżowe jak choćby Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, Politechnika Warszawska, AGH w Krakowie czy UAM w Poznaniu.

Planując swoją dalszą edukację na poziomie uniwersyteckim (w Polsce, czy za granicą), warto odpowiednio wcześnie zainteresować się, jakie są kryteria przyjęcia (matury z jakich przedmiotów są wymagane na dany kierunek) i czy wybrana uczelnia określa poza tym jakieś dodatkowe wymagania. W razie wątpliwości, można skontaktować się bezpośrednio z działem rekrutacji danej uczelni.

Jakie uczelnie zagraniczne uznają maturę międzynarodową?

Uznawalność matury pochodzącej spoza danego systemu edukacji leży w gestii każdej uczelni wyższej, ale matury Cambridge A Level i IB cieszą się tak dużą popularnością i szacunkiem, że trudno dziś znaleźć uczelnię, która by ich nie uznawała. 

Maturę Cambridge A Level uznaje ponad 650 amerykańskich uczelni, w tym wszystkie z tzw. Ivy League i Ivy League Plus (zrzeszenia elitarnych uczelni amerykańskich, wśród których znajdują się m.in. uniwersytety Harvard, Yale, Columbia, Pensylwania, MIT i Princeton) oraz najbardziej prestiżowe uniwersytety w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Francji i wielu innych krajach. Co więcej, przedstawiciele tych uczelni wypowiadają się o programie Cambridge A Level w samych superlatywach wskazując na to, jak znakomicie przygotowuje do podjęcia studiów wyższych.

Planując swoją dalszą edukację na poziomie uniwersyteckim, zwłaszcza jeśli myślimy o studiach za granicą, warto odpowiednio wcześnie zainteresować się, jakie są kryteria przyjęcia (matury z jakich przedmiotów) są wymagane na dany kierunek i czy dana uczelnia określa poza tym jakieś dodatkowe wymagania. W razie wątpliwości, można skontaktować się bezpośrednio z działem rekrutacji danej uczelni. 

Więcej o uznawalności matury Cambridge A Level i warunkach przyjęcia na studia w różnych krajach można przeczytać w materiale „University recognition worldwide Guide to the recognition and acceptance of Cambridge qualifications” – kliknij.

Matura międzynarodowa w liceum Regent College - Q&A.

Jak wygląda przygotowanie do matury międzynarodowej w Regent College International Schools?

Jako akredytowana szkoła Uniwerystetu Cambridge  –  Cambridge International School –  przygotowujemy uczniów do matury międzynarodowej Cambridge International AS & A-Level. Poziom AS można porównać do polskiej matury podstawowej, natomiast poziom A-Level do matury rozszerzonej. 

 

Uczniowie mogą przygotowywać się do matury międzynarowej już od pierwszej klasy naszego liceum i zdawać pod koniec drugiej klasy  egzaminy IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), a następnie przejść do przygotowań do właściwej matury (AS i A-Level) w trzeciej i czwartej klasie liceum. Mogą również zacząć przygotowania do matury międzynardowej od trzeciej klasy liceum, choć muszą się wtedy liczyć z potrzebą bardziej wytężonej pracy – i nad językiem angielskim i nad samymi treściami programowymi. 

 

O tym ilu i jakich przedmiotów uczysz się w ramach przygotwań do matury, decydujesz sam. Przy wyborze powinieneś kierować się wymogami uczelni wyższej, na którą się wybierasz. Wiele uniwersytetów niemieckich wymaga np. tylko ocen z określonych przedmiotów na poziomie egzaminów A Level (co oznacza, że wybierając się na te uczelnie nie musisz podchodzić do egzaminów IGCSE i możesz ograniczyć się tylko do egzaminów AS i A Level), natomiast uniwersytety w Wielkiej Brytanii czy Holandii często zastrzegają, że przy przyjmowaniu na studia brane są pod uwagę oceny z egzaminów IGCSE, AS i A Level). 

 

Warto również dodać, że zdanie egzaminu IGCSE z języka angielskiego na odpowiednio wysokim poziomie przez wiele uczelni zagranicznych jest postrzegane jako odpowiednik certyfikatu znajomości języka angielskiego (jak np. CAE i CPE). Takiego certyfikatu wymagają wszystkie uczelnie z językiem angielskim jako wykładowym. 

Jakie przedmioty maturalne można wybrać i kiedy dokonuje się wyboru?

Oferujemy przygotowanie na poziomie IGCSE, AS i A_Level z następujących przedmiotów: języka  angielskiego (rozbudowany program o profilu akademickim), historii, geografii, matematyki, fizyki, chemii i biologii oraz języka hiszpańskiego. Uczniowie na poziomie trzeciej klasy wybierają 3 lub cztery przedmioty z tej listy, z których przygotowują się do międzynardowego egzaminu dojrzałości. Inne przedmioty z listy ponad 50 oferowanych w ramach Cambridge AS/A-Level możemy zaoferować w zależności od zainteresowania.

 

Wyboru najlepiej dokonać, kierując się wymogami uczelni wyższej, na którą się wybierasz. Warto zacząć interesować się tym tematem już w pierwszej klasie liceum. 

Jaki jest zakres materiału wymaganego na egzaminie?

Cambridge International Education na swojej stronie internetowej publikuje podsumowania programu i przykłady arkuszy egzaminacyjnych dla wszystkich przedmiotów. Po znalezieniu na liście szukanego przedmiotu, należy w niego kliknąć i z menu po lewej stronie wybrać opcję Syllabus Overview, aby przejrzeć podsumowanie programu lub Past Papers, aby zerknąć na arkusze egzaminacyjne z ubiegłych lat. 

Baza materiałów do przedmiotów na poziomie IGCSE (pierwsza i druga klasa liceum). 

Baza materiałów do przedmiotów na poziomie AS i A Level (trzecia i czwarta klasa liceum). 

Kiedy odbywają się egzaminy i kiedy podawane są ich wyniki?

Zarówno egzaminy IGCSE, jak i AS i A Level odbywają się w sesji letniej między końcem kwietnia, a połową czerwca. Istnieje również możliwość zdawania egzaminów w sesji jesiennej. Przedmioty są tak rozłożone, by nie kolidowały ze sobą. O wynikach maturzyści informowani są w połowie sierpnia, a przy składaniu podań na uczelnie wyższe, które wymagają wyników wcześniej, używa się tzw. forecast grades.  

Gdzie przeprowadzane są egzaminy i kto je oceniana?

Matura międzynarodowa przeprowadzana jest na terenie naszej szkoły – Regent College International Schools w Elblągu. Opieczętowane arkusze maturalne otrzymane prosto z Cambridge są niezwłocznie po egzaminie odsyłane do Wielkiej Brytanii i tam oceniane. Niektóre przedmioty oferują też opcję zdawania egzaminów częściowo jako tzw. coursework – prace pisane samodzielnie przez uczniów są oceniane w takich przypadkach przez naszych nauczycieli, a następnie odsyłane do Cambridge do moderacji.

Kto wydaje świadectwa maturalne?

Świadectwa zdania egzaminów w ramach matury międzynarodowej wydaje Cambridge International Education, będące częścią Cambridge University. 

Zob. przykładowe świadectwo.

Czy Regent College oferuje pomoc w ubieganiu się o przyjęcia na studia zagraniczne?

Naszym maturzystom zainteresowanym ofertą uczelni zagranicznych oferujemy udział w sesjach informacyjnych poświęconych temu zagadnieniu oraz pomoc w skontaktowaniu się z przedstawicielami działu rekrutacji poszczególnych uczelni. 

Zachęcamy do zapoznania się z pakietem informacyjnym przygotowanym dla uczniów i rodziców zainteresowanych maturą międzynarodową:

egzaminy IGCSE

egzaminy AS i A Level