mLegitymacja szkolna

Regent College jest uczestnikiem projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko podczas kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina. mLegitymacja daje prawo do otrzymania dodatkowych, przysługujących uczniom, zniżek.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • numer legitymacji,
  • datę wydania,
  • termin ważności,
  • status użytkownika (uczeń),
  • datę urodzenia,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • nazwę i adres szkoły.

Regulamin mLegitymacji w Regent College

1. Uczeń przyjęty do szkoły ma możliwość otrzymania mLegitymacji szkolnej na wniosek rodzica/opiekuna prawnego  – kliknij aby pobrać wniosek . Do wniosku należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej w formacie *.jpg lub *.jpeg o maksymalnym rozmiarze 5 MB, przesyłając na adres mailowy: szkola@regent.edu.pl.

2. mLegitymacja wydawana jest nieodpłatnie, stanowi dokument elektroniczny przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych -mObywatel.

3. mLegitymacja szkolna ważna jest do 30 września kolejnego roku szkolnego, do momentu ukończenia szkoły i corocznie potwierdzana przez Sekretarza Szkoły.

4. W momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować Sekretarza Szkoły o zaistniałym incydencie. Osoba odpowiedzialna za wydawanie mlegitymacji unieważnia ją.

5. Po złożeniu wniosku uczniowie otrzymują kod QR, który należy zeskanować do aplikacji mObywatel zgodnie z instrukcją: Dodanie mLegitymacji do aplikacji mObywatel – kliknij aby pobrać instrukcję