Nauczyciele

nauczyciele teachers

Nauczyciele Międzynarodowego Liceum Regent College 2022/2023

Język angielski

dr Krzysztof Martowicz
język angielski
Mój email
mgr Joanna Podolska
język angielski
Email
dr Anna Martowicz
język angielski
Nauczyciel języka angielskiego i polskiego (jako obcego i ojczystego), koordynator programu Cambridge International Education Po zdobyciu tytułu magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, studiowałam na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie obroniłam tytuł doktora językoznawstwa. Pracowałam zarówno jako wykładowca na Uniwersytecie Edynburskim, jak i nauczyciel w prywatnej szkole Merchiston Castle School. W ciągu 13 lat pobytu w Szkocji działałam też bardzo aktywnie na rzecz promocji dwujęzyczności w środowiskach emigracyjnych w Europie i poza nią. W 2018 roku wraz z rodziną wróciłam do Polski i dołączyłam do zespołu Regent College International Schools w Elblągu. Naukowo interesuję się językami świata i zagadnieniami dwujęzyczności oraz akwizycji języka. Pozanaukowo zaś literaturą, historią i sztuką. Czas wolny najbardziej lubię spędzać z mężem i córeczką – rozmawiając, podróżując, jeżdżąc na rowerze, piekąc ciasta. A moja idealna chwila dla siebie to filiżanka dobrej kawy przy dobrej muzyce i lekturze (na czele z Dostojewskim i – ze szkockiego sentymentu – Walterem Scottem). Moje motto: Co czyni się z miłością, czyni się dobrze – Vincent Van Gogh
BIO >>
mój email
Rachel Leistra, B.A.
język angielski – Native Speakers
Mój email
Roger Messer, B.A.
język angielski – Native Speaker
Mój email
mgr Anna Greń
język angielski
Email
Andrew Gerard, B.A.
język angielski – Native Speaker
Mój email
mgr Marta Szweda
język angielski
Mój email

Język polski

dr Anna Martowicz
język polski
Nauczyciel języka angielskiego i polskiego (jako obcego i ojczystego), koordynator programu Cambridge International Education Po zdobyciu tytułu magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, studiowałam na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie obroniłam tytuł doktora językoznawstwa. Pracowałam zarówno jako wykładowca na Uniwersytecie Edynburskim, jak i nauczyciel w prywatnej szkole Merchiston Castle School. W ciągu 13 lat pobytu w Szkocji działałam też bardzo aktywnie na rzecz promocji dwujęzyczności w środowiskach emigracyjnych w Europie i poza nią. W 2018 roku wraz z rodziną wróciłam do Polski i dołączyłam do zespołu Regent College International Schools w Elblągu. Naukowo interesuję się językami świata i zagadnieniami dwujęzyczności oraz akwizycji języka. Pozanaukowo zaś literaturą, historią i sztuką. Czas wolny najbardziej lubię spędzać z mężem i córeczką – rozmawiając, podróżując, jeżdżąc na rowerze, piekąc ciasta. A moja idealna chwila dla siebie to filiżanka dobrej kawy przy dobrej muzyce i lekturze (na czele z Dostojewskim i – ze szkockiego sentymentu – Walterem Scottem). Moje motto: Co czyni się z miłością, czyni się dobrze – Vincent Van Gogh
BIO >>
mój email
mgr Beata Gadomska
język polski
mój email
mgr Zofia Ostrówka
język polski
mój email
mgr Agnieszka Błaszczyk
język polski
mój email

Język hiszpański, francuski i niemiecki

mgr Elżbieta Piotrowska
język francuski
Mój email
mgr Joanna Rekść
język hiszpański
Mój email
mgr Katarzyna Kostyszyn-Radecka
język hiszpański i niemiecki
Mój email

Matematyka

mgr Wiesława Bagińska
matematyka
Mój email
mgr Anna Pobudkowska-Żuk
matematyka
mgr Halina Smoleńska
matematyka
mgr Dariusz Targoński
matematyka
mgr Marta Szweda
matematyka
Mój email
dr Maciej Pyrka
matematyka

Fizyka

dr Maciej Pyrka
fizyka
mgr Przemysław Hul
fizyka

Biologia, Chemia

mgr Anna Panfil
chemia i biologia
Mój email
mgr Magdalena Ochnio
biologia
Mój email

Historia, Wos

mgr Mariusz Krajewski
historia
mgr Przemysław Kurczewski
wos
mgr Szymon Paczkowski
historia

Geografia

mgr Anna Greń
geografia i geografia w języku angielskim
Email
mgr Magdalena Jankun
geografia
Mój email
mgr Anna Adlis
geografia i geografia w języku angielskim
Mój email
mgr Izabela Romanowska
geografia
Mój email

Informatyka

mgr Elżbieta Bartnicka
informatyka
Mój email

Wychowanie fizyczne

mgr Jacek Cybulski
sport
Mój email
mgr Magdalena Matulewicz
sport
Mój email

Religia, Etyka, Filizofia

mgr Anna Domańska
etyka i filozofia
Mój email
ks. mgr Marcin Rusiecki
religia
Mój email

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Grzegorz Uściński
podstawy przedsiębiorczości
Mój email

Biblioteka

mgr Dagmara Burek
biblioteka
Mój email
mgr Elżbieta Piotrowska
biblioteka
Mój email

Psycholog i pedagog

mgr Anna Grabowska
psycholog szkolny
Test
Moje motto
Mój email
mgr Dorota Truszkowska
pedagog specjalny
Mój email

Język angielski

dr Krzysztof Martowicz
język angielski
Mój email
Rachel Leistra, B.A.
język angielski - Native Speakers
Mój email
mgr Joanna Podolska
język angielski
Email
Andrew Gerard, B.A.
język angielski - Native Speaker
Mój email
mgr Marta Szweda
język angielski
Mój email
dr Anna Martowicz
język angielski
Nauczyciel języka angielskiego i polskiego (jako obcego i ojczystego), koordynator programu Cambridge International Education Po zdobyciu tytułu magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, studiowałam na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie obroniłam tytuł doktora językoznawstwa. Pracowałam zarówno jako wykładowca na Uniwersytecie Edynburskim, jak i nauczyciel w prywatnej szkole Merchiston Castle School. W ciągu 13 lat pobytu w Szkocji działałam też bardzo aktywnie na rzecz promocji dwujęzyczności w środowiskach emigracyjnych w Europie i poza nią. W 2018 roku wraz z rodziną wróciłam do Polski i dołączyłam do zespołu Regent College International Schools w Elblągu. Naukowo interesuję się językami świata i zagadnieniami dwujęzyczności oraz akwizycji języka. Pozanaukowo zaś literaturą, historią i sztuką. Czas wolny najbardziej lubię spędzać z mężem i córeczką – rozmawiając, podróżując, jeżdżąc na rowerze, piekąc ciasta. A moja idealna chwila dla siebie to filiżanka dobrej kawy przy dobrej muzyce i lekturze (na czele z Dostojewskim i – ze szkockiego sentymentu – Walterem Scottem). Moje motto: Co czyni się z miłością, czyni się dobrze - Vincent Van Gogh
BIO >>
mój email
mgr Anna Greń
język angielski
Email
Roger Messer, B.A.
język angielski - Native Speaker
Mój email

Język polski

dr Anna Martowicz
język polski
Nauczyciel języka angielskiego i polskiego (jako obcego i ojczystego), koordynator programu Cambridge International Education Po zdobyciu tytułu magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, studiowałam na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie obroniłam tytuł doktora językoznawstwa. Pracowałam zarówno jako wykładowca na Uniwersytecie Edynburskim, jak i nauczyciel w prywatnej szkole Merchiston Castle School. W ciągu 13 lat pobytu w Szkocji działałam też bardzo aktywnie na rzecz promocji dwujęzyczności w środowiskach emigracyjnych w Europie i poza nią. W 2018 roku wraz z rodziną wróciłam do Polski i dołączyłam do zespołu Regent College International Schools w Elblągu. Naukowo interesuję się językami świata i zagadnieniami dwujęzyczności oraz akwizycji języka. Pozanaukowo zaś literaturą, historią i sztuką. Czas wolny najbardziej lubię spędzać z mężem i córeczką – rozmawiając, podróżując, jeżdżąc na rowerze, piekąc ciasta. A moja idealna chwila dla siebie to filiżanka dobrej kawy przy dobrej muzyce i lekturze (na czele z Dostojewskim i – ze szkockiego sentymentu – Walterem Scottem). Moje motto: Co czyni się z miłością, czyni się dobrze - Vincent Van Gogh
BIO >>
mój email
mgr Zofia Ostrówka
język polski
mój email
mgr Beata Gadomska
język polski
mój email
mgr Agnieszka Błaszczyk
język polski
mój email

Język hiszpański, francuski i niemiecki

mgr Elżbieta Piotrowska
język francuski
Mój email
mgr Katarzyna Kostyszyn-Radecka
język hiszpański i niemiecki
Mój email
mgr Joanna Rekść
język hiszpański
Mój email

Matematyka

mgr Halina Smoleńska
matematyka
mgr Anna Pobudkowska-Żuk
matematyka
dr Maciej Pyrka
matematyka
mgr Marta Szweda
matematyka
Mój email
mgr Dariusz Targoński
matematyka
mgr Wiesława Bagińska
matematyka
Mój email

Fizyka

dr Maciej Pyrka
fizyka
mgr Przemysław Hul
fizyka

Biologia, Chemia

mgr Anna Panfil
chemia i biologia
Mój email
mgr Magdalena Ochnio
biologia
Mój email

Historia, Wos

mgr Szymon Paczkowski
historia
mgr Przemysław Kurczewski
wos
mgr Mariusz Krajewski
historia

Geografia

mgr Anna Adlis
geografia i geografia w języku angielskim
Mój email
mgr Izabela Romanowska
geografia
Mój email
mgr Anna Greń
geografia i geografia w języku angielskim
Email
mgr Magdalena Jankun
geografia
Mój email

Informatyka

mgr Elżbieta Bartnicka
informatyka
Mój email

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Grzegorz Uściński
podstawy przedsiębiorczości
Mój email

Psycholog i pedagog

mgr Anna Grabowska
psycholog szkolny
Test
Moje motto
Mój email
mgr Dorota Truszkowska
pedagog specjalny
Mój email

Religia, etyka i filozofia

ks. mgr Marcin Rusiecki
religia
Mój email
mgr Anna Domańska
etyka i filozofia
Mój email

Zajęcia fizyczne

mgr Jacek Cybulski
sport
Mój email
mgr Magdalena Matulewicz
sport
Mój email

Biblioteka

mgr Dagmara Burek
biblioteka
Mój email
mgr Elżbieta Piotrowska
biblioteka
Mój email
25 lecie Regent College