Nauczyciele

nauczyciele teachers

Nauczyciele Międzynarodowego Liceum Regent College 2022/2023

Język angielski

mgr Marta Szweda
język angielski
Mój email
dr Krzysztof Martowicz
język angielski
Mój email
mgr Anna Greń
język angielski
Email
Roger Messer, B.A.
język angielski – Native Speaker
Mój email
Stuart Allen, B.A.
język angielski – Native Speaker
Mój email
mgr Joanna Podolska
język angielski
Email
dr Anna Martowicz
język angielski
mój email

Język polski

mgr Paulina Zielińska-Siekierka
język polski i język polski jako obcy
Mój email
mgr Beata Gadomska
język polski
mój email
mgr Agnieszka Błaszczyk
język polski
mój email
dr Wioleta Engler
język polski
Mój email

Język hiszpański, francuski i niemiecki

mgr Elżbieta Szemioto-Jasińska
język hiszpański
Mój email
mgr Elżbieta Piotrowska
język francuski
Mój email
mgr Katarzyna Kostyszyn-Radecka
język hiszpański i niemiecki
Mój email
mgr Joanna Rekść
język hiszpański
Mój email

Matematyka

mgr Marta Szweda
matematyka i matematyka w języku angielskim
Mój email
dr Maciej Pyrka
matematyka
mgr Dariusz Targoński
matematyka
mgr Wiesława Bagińska
matematyka
Mój email
mgr Anna Pobudkowska-Żuk
matematyka

Fizyka

dr Maciej Pyrka
fizyka

Biologia, Chemia

mgr Anna Panfil
chemia i biologia
Mój email
mgr Magdalena Ochnio
biologia
Mój email
mgr Jarosław Korzeniewski
chemia
Mój email

Historia, Wos

mgr Szymon Paczkowski
historia i historia w języku angielskim
mgr Mariusz Krajewski
historia i wiedza o społeczeństwie

Geografia

mgr Anna Adlis
geografia i geografia w języku angielskim
Mój email
mgr Izabela Romanowska
geografia
Mój email
mgr Magdalena Jankun
geografia
Mój email

Informatyka

mgr Agata Zielińska
informatyka
Mój email
mgr Elżbieta Bartnicka
informatyka
Mój email

Wychowanie fizyczne

mgr Magdalena Matulewicz
sport
Mój email
mgr Jacek Cybulski
sport
Mój email

Religia, Etyka, Filizofia

mgr Anna Domańska
etyka i filozofia
Mój email
ks. mgr Paweł Grzona
religia
Mój email

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Grzegorz Uściński
podstawy przedsiębiorczości
Mój email

Biblioteka

mgr Dagmara Burek
biblioteka
Mój email
mgr Elżbieta Piotrowska
biblioteka
Mój email

Psycholog i pedagog

mgr Dorota Truszkowska
pedagog specjalny
Mój email
mgr Anna Grabowska
psycholog szkolny
Test
Moje motto
Mój email

Język angielski

Roger Messer, B.A.
język angielski - Native Speaker
Mój email
dr Anna Martowicz
język angielski
mój email
dr Krzysztof Martowicz
język angielski
Mój email
mgr Anna Greń
język angielski
Email
Stuart Allen, B.A.
język angielski - Native Speaker
Mój email
mgr Marta Szweda
język angielski
Mój email
mgr Joanna Podolska
język angielski
Email

Język polski

mgr Agnieszka Błaszczyk
język polski
mój email
mgr Paulina Zielińska-Siekierka
język polski i język polski jako obcy
Mój email
mgr Beata Gadomska
język polski
mój email
dr Wioleta Engler
język polski
Mój email

Język hiszpański, francuski i niemiecki

mgr Elżbieta Szemioto-Jasińska
język hiszpański
Mój email
mgr Joanna Rekść
język hiszpański
Mój email
mgr Elżbieta Piotrowska
język francuski
Mój email
mgr Katarzyna Kostyszyn-Radecka
język hiszpański i niemiecki
Mój email

Matematyka

mgr Dariusz Targoński
matematyka
mgr Marta Szweda
matematyka i matematyka w języku angielskim
Mój email
mgr Wiesława Bagińska
matematyka
Mój email
mgr Anna Pobudkowska-Żuk
matematyka
dr Maciej Pyrka
matematyka

Fizyka

dr Maciej Pyrka
fizyka

Biologia, Chemia

mgr Anna Panfil
chemia i biologia
Mój email
mgr Magdalena Ochnio
biologia
Mój email
mgr Jarosław Korzeniewski
chemia
Mój email

Historia, Wos

mgr Szymon Paczkowski
historia i historia w języku angielskim
mgr Mariusz Krajewski
historia i wiedza o społeczeństwie

Geografia

mgr Anna Adlis
geografia i geografia w języku angielskim
Mój email
mgr Izabela Romanowska
geografia
Mój email
mgr Magdalena Jankun
geografia
Mój email

Informatyka

mgr Agata Zielińska
informatyka
Mój email
mgr Elżbieta Bartnicka
informatyka
Mój email

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Grzegorz Uściński
podstawy przedsiębiorczości
Mój email

Psycholog i pedagog

mgr Dorota Truszkowska
pedagog specjalny
Mój email
mgr Anna Grabowska
psycholog szkolny
Test
Moje motto
Mój email

Religia, etyka i filozofia

mgr Anna Domańska
etyka i filozofia
Mój email
ks. mgr Paweł Grzona
religia
Mój email

Zajęcia fizyczne

mgr Jacek Cybulski
sport
Mój email
mgr Magdalena Matulewicz
sport
Mój email

Biblioteka

mgr Elżbieta Piotrowska
biblioteka
Mój email
mgr Dagmara Burek
biblioteka
Mój email