Konkurs BrainBee

9 marca 2024 roku odbył się prestiżowy konkurs neurobiologiczny BrainBee w Szczecinie, a nasza utalentowana uczennica Kinga stanęła dumnie na polu bitwy, reprezentując naszą szkołę.

Konkurs, zorganizowany przez Pomorski Uniwersytet Medyczny, był pełen wyzwań z zakresu neurobiologii klinicznej. Nasza uczennica pokazała nie tylko swoją wiedzę, ale również determinację i umiejętność radzenia sobie z trudnościami.

Podczas oczekiwania na wyniki mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch fascynujących wykładach neurobiologicznych, prowadzonych przez samych organizatorów. Tematy dotyczyły różnych zagadnień związanych z układem nerwowym, co było nie tylko edukacyjne, ale także inspirujące.

Gratulacje dla Kingii za udział w tym konkursie i reprezentowanie szkoły Regent z godnością! Jesteśmy świadkami talentu i niesamowitego zaangażowania naszej uczennicy.

Competition BrainBee

On March 9, 2024, the prestigious neurobiological competition BrainBee took place in Szczecin, and our talented student Kinga proudly stood on the battlefield, representing our school.

The competition, organized by the Pomeranian Medical University, was full of challenges in the field of clinical neurobiology. Our student demonstrated not only her knowledge but also determination and the ability to deal with difficulties.

While awaiting the results, we had the opportunity to attend two fascinating neurobiological lectures conducted by the organizers themselves. The topics covered various issues related to the nervous system, which was not only educational but also inspiring.

Congratulations to Kinga for participating in this competition and representing Regent School with dignity! We are witnesses to the talent and incredible dedication of our student.