Program międzynarodowy

International Curriculum Program międzynarodowy

W Liceum Regent College International Schools oferujemy naukę w programie polskim oraz programie międzynarodowym. Jak druga szkoła w województwie warmińsko-mazurskim przygotowujemy też do matury międzynarodowej, a jako jedyna w północno-wschodniej części kraju oferujemy naukę w programie Cambridge International Education – jesteśmy akredytowaną szkoła Uniwersytetu Cambridge (Cambridge International School).

Dlaczego warto?

Absolwent programu Cambridge International Education:

  • posiada maturę międzynarodową zdaną w systemie przygotowanym przez Uniwersytet Cambridge, która jest  rozpoznawana na całym świecie
  • zna specjalistyczny język angielski w dziedzinie, którą studiuje,
  • już od pierwszego roku swobodnie czyta literaturę fachową po angielsku, wymienia się poglądami ze studentami z całego świata i uczy od najlepszych światowych specjalistów,
  • bierze udział w międzynarodowych konferencjach naukowych,
  • bierze udział w wymianach zagranicznych,
  • studiuje na uczelni w innym kraju lub na uczelni polskiej z wykładowym językiem angielskim*,
  • jest na najlepszej drodze, by w swojej dziedzinie być naprawdę świetnym specjalistą.

*na przykład Uniwersytet Warszawski oferuje obecnie ponad 30 kierunków z wykładowym angielskim. Sprawdź ich listę.

Dowiedz się, co uniwersytety na całym świecie myślą o absolwentach programu Cambridge

Organizacja nauki w programie międzynarodowym

Etap 1 

Przez pierwsze dwa lata uczniowie uczestniczą w zajęciach 6-8 przedmiotów: English as a Second Language, Mathematics, Physics, Biology, Chemistry, Spanish oraz, jako opcja dodatkowa, Geography i History. Nauka tych przedmiotów prowadzona jest wyłącznie w języku angielskim na podstawie programów opracowanych przez Uniwersytet Cambridge i przy wykorzystaniu anglojęzycznych podręczników. Po dwóch latach uczniowie mogą zdawać egzaminy IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), które polecane są przede wszystkim uczniom myślącym o studiach za granicą. 

Uczniowie polskiego pochodzenia uczestniczą ponadto w pierwszej i drugiej klasie liceum, zgodnie z wymaganiami polskiego systemu oświaty, w zajęciach języka polskiego, historii Polski i geografii Polski prowadzonych po polsku. Uczniowie zagraniczni biorą natomiast udział w zajęciach języka polskiego jako obcego. Wszyscy uczniowie realizują również zajęcia WF i dodatkowego języka angielskiego z naciskiem na gramatykę i komunikację. Na tym zamyka się lista przedmiotów w klasie międzynarodowej w pierwszych dwóch latach.

Etap 2

W trzeciej i czwartej klasie liceum uczniowie wybierają 3-4 przedmioty, które chcą kontynuować i z których będą przygotowywać się do matury międzynarodowej. Dobór przedmiotów zależy od kierunku studiów, na jaki uczeń chce składać podanie. Te 3-4 wybrane przedmioty uczniowie realizują w języku angielskim, podążając programem Cambridge i zdając pod koniec trzeciej klasy egzaminy matury międzynarodowej AS-Level (odpowiednik polskiej matury podstawowej), a w klasie czwartej egzaminy A-Level (odpowiednik polskiej matury rozszerzonej). Jedynym dodatkowym przedmiotem w trzeciej i czwartej klasie jest język polski.

International Curriculum Team

Anna Martowicz, PhD
English
Email
Maciej Pyrka, PhD
mathematics and physics
Email
Krzysztof Martowicz, PhD
English
Email
Anna Greń, MA
geography and English
Email
Anna Adlis, MA
geography
Email
Anna Panfil, MSc
chemistry and biology
Email
Marta Szweda, MA
mathematics and English
Email
Szymon Paczkowski, MA
history
Email

Programy nauczania na poziomie IGCSE

English
Mathematics
Physics
Biology
Chemistry
Geography
History
Spanish

Programy nauczania na poziomie AS/A-Level

English
Mathematics
Physics
Biology
Chemistry
Geography
History
Spanish