Program międzynarodowy

W Liceum Regent College International Schools oferujemy naukę w programie polskim oraz programie międzynarodowym. Jak druga szkoła w województwie warmińsko-mazurskim przygotowujemy też do matury międzynarodowej, a jako jedyna w północno-wschodniej części kraju oferujemy naukę w programie Cambridge International Education – jesteśmy akredytowaną szkoła Uniwersytetu Cambridge (Cambridge International School).

Dlaczego warto?

Absolwent programu Cambridge International Education:

  • posiada maturę międzynarodową zdaną w systemie przygotowanym przez Uniwersytet Cambridge, która jest  rozpoznawana na całym świecie
  • zna specjalistyczny język angielski w dziedzinie, którą studiuje,
  • już od pierwszego roku swobodnie czyta literaturę fachową po angielsku, wymienia się poglądami ze studentami z całego świata i uczy od najlepszych światowych specjalistów,
  • bierze udział w międzynarodowych konferencjach naukowych,
  • bierze udział w wymianach zagranicznych,
  • studiuje na uczelni w innym kraju lub na uczelni polskiej z wykładowym językiem angielskim*,
  • jest na najlepszej drodze, by w swojej dziedzinie być naprawdę świetnym specjalistą.

*na przykład Uniwersytet Warszawski oferuje obecnie ponad 30 kierunków z wykładowym angielskim. Sprawdź ich listę.

Dowiedz się, co uniwersytety na całym świecie myślą o absolwentach programu Cambridge

Organizacja nauki w programie międzynarodowym

Etap 1 

Przez pierwsze dwa lata uczniowie uczestniczą w zajęciach 6-8 przedmiotów: English as a Second Language, Mathematics, Physics, Biology, Chemistry, Spanish oraz, jako opcja dodatkowa, Geography i History. Nauka tych przedmiotów prowadzona jest wyłącznie w języku angielskim na podstawie programów opracowanych przez Uniwersytet Cambridge i przy wykorzystaniu anglojęzycznych podręczników. Po dwóch latach uczniowie mogą zdawać egzaminy IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), które polecane są przede wszystkim uczniom myślącym o studiach za granicą. 

Uczniowie polskiego pochodzenia uczestniczą ponadto w pierwszej i drugiej klasie liceum, zgodnie z wymaganiami polskiego systemu oświaty, w zajęciach języka polskiego, historii Polski i geografii Polski prowadzonych po polsku. Uczniowie zagraniczni biorą natomiast udział w zajęciach języka polskiego jako obcego. Wszyscy uczniowie realizują również zajęcia WF i dodatkowego języka angielskiego z naciskiem na gramatykę i komunikację. Na tym zamyka się lista przedmiotów w klasie międzynarodowej w pierwszych dwóch latach.

Etap 2

W trzeciej i czwartej klasie liceum uczniowie wybierają 3-4 przedmioty, które chcą kontynuować i z których będą przygotowywać się do matury międzynarodowej. Dobór przedmiotów zależy od kierunku studiów, na jaki uczeń chce składać podanie. Te 3-4 wybrane przedmioty uczniowie realizują w języku angielskim, podążając programem Cambridge i zdając pod koniec trzeciej klasy egzaminy matury międzynarodowej AS-Level (odpowiednik polskiej matury podstawowej), a w klasie czwartej egzaminy A-Level (odpowiednik polskiej matury rozszerzonej). Jedynym dodatkowym przedmiotem w trzeciej i czwartej klasie jest język polski.

Programy nauczania na poziomie IGCSE

Programy nauczania na poziomie AS/A-Level