Eksperyment pedagogiczny RCIS z opieką naukową UŁ

Dziś, 16 stycznia 2024 r. dr Anna Martowicz zaprezentowała liceum na Radzie Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w ramach wystąpienia “Program Cambridge International Education – założenia, wyzwania i analiza efektów. Współpraca WNoW UŁ i Regent College International Schools w Elblągu”.

Jest to dobra okazja, by nieco szerzej opowiedzieć Wam o tej współpracy. Z Uniwersytetem Łódzkim związani jesteśmy drugi rok. W  zeszłym roku szkolnym dr Joanna Leek, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego i jedyna osoba zajmująca się w Polsce badawczo na dużą skalę analizą międzynarodowych programów nauczania, zaproponowała nam udział w kierowanym przez nią projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki. Pisała wtedy: 

Przypadek Regent College International Schools w Elblągu jest szczególnie interesujący. Niewiele jest w Polsce szkół realizujących program międzynarodowy na każdym etapie edukacyjnym. Jeszcze mniej jest tych oferujących program Cambridge na poziomie szkoły średniej, a te kilka, które można policzyć na palcach jednej ręki, są niemalże wyłącznie w Warszawie, do tego szkoły te są ogromnymi szkołami. Państwa szkoła jest jedynym w Polsce liceum poza dużym ośrodkiem miejskim realizującym program Cambridge, bardziej kameralnym.

Tak rozpoczęła się wspólna przygoda badawcza. Nasi uczniowie i nauczyciele wzięli udział w serii wywiadów prowadzonych przez badaczy z Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, a dr Leek odwiedziła naszą szkołę, by lepiej nas poznać. Spotkanie to stworzyło grunt pod wspólny już projekt Liceum Regent College IS i WNoW UŁ – eksperyment pedagogiczny pod nazwą “Rozwijanie kompetencji językowych, przedmiotowych i kulturowych w immersyjnym nauczaniu w języku angielskim na poziomie klas 2-4 liceum“, który zatwierdzony został przez Ministra Edukacji w sierpniu 2023 roku i rozpoczął się oficjalnie 1 września. 

Wydział Nauk o Wychowaniu, reprezentowany przez Profesor Alinę Wróbel  jest patronem naukowym projektu, a dr Leek koordynatorem zespołu badawczego. Ze strony Liceum Regent College IS, koordynatorem zespołu jest dr Anna Martowicz, a w jego skład wchodzą także dwaj nasi inni nauczyciele: dr Maciej Pyrka i mgr Szymon Paczkowski. Zespół RCIS-WNoW UŁ w ramach eksperymentu, który potrwa do grudnia 2026 roku, bada m.in.:

  • efektywność programu Cambridge International Education w odniesieniu do jego założeń,
  • przyczyny i mechanizmy prowadzące do niezgodności programowych między programem polskim a programem Cambridge w celu rozwinięcia teorii edukacyjnej i zrozumienia tego zjawiska na poziomie teoretycznym i praktycznym, 
  • wybory dalszego kształcenia podejmowane przez uczniów i wpływ udziału w eksperymencie na te wybory.

W ramach eksperymentu nasi uczniowie z klasy 2 i 3 oraz nauczyciele programu polskiego i programu Cambridge wzięli już udział w ankietach. Uczniowie napisali też pierwszy z trzech rozbudowanych testów sprawdzających 5 różnych kluczowych umiejętności. W lutym naszą szkołę ponownie odwiedzi dr Joanna Leek, by przeprowadzić wywiady z uczniami i nauczycielami oraz obserwacje lekcji. 

Już pierwsze przeanalizowane przez zespół wyniki przynoszą bardzo ciekawe wnioski, którymi na pewno będziemy się z Wami dzielić. Przed nami teraz etap opracowywania wyników przeprowadzonych już testów i przygotowania kolejnych. 

Dla naszych uczniów udział w eksperymencie i współpraca z WNoW UŁ to niepowtarzalna szansa na bezpośrednie zetknięcie się z badaniami naukowymi w dziedzinie humanistyki. Dla nauczycieli z kolei to możliwość podzielenia się własnymi przemyśleniami i obserwacjami z naukowym światem.  Dla nas wszystkich zaś powód do wielkiej radości, że nasza kameralna szkoła ma na polskiej arenie edukacyjnej silny głos,  wiele do powiedzenia i możliwość, by przyczynić się do rozwoju wiedzy i teorii edukacyjnej.