Europejski Dzień Języków

26 września to Europejski Dzień Języków Obcych. W związku z tym, iż nasi uczniowie, a także nauczyciele Native Speakers pochodzą z najróżniejszych krajów świata, jest to również święto naszej szkoły!

Aby uczcić ten dzień, każda klasa wybiera jeden kraj, który przedstawia kolegom i koleżankom z innych klas. Pomysłów na realizację tego projektu zrodziło się bardzo wiele. Były prezentacje, quizy
z wiedzy oraz ciekawe  zadania w formie warsztatów. Wspólnie uczyliśmy się nowych zwrotów i odkrywaliśmy znaczenie słówek w wielu obcych językach.

Klasy licealne 1-4 postanowiły zaprezentować nam Estonię, Brazylię, Mongolię i Niemcy, kraje różniące się pod wieloma względami ale niezmiernie ciekawe. W tym celu uczniowie wykorzystali niesamowite dekoracje, elementy muzyki, tradycyjne przekąski i dania oraz zadania językowe i quizy z wiedzy na temat tych krajów.

Nasza podróż rozpoczęła się od od przepięknego, zielonego kraju Estonia. Klasa pierwsza dostarczyła nam mnóstwa informacji na jej temat, a następnie sprawdziła naszą wiedzę w formie quizu nagradzając zwycięzców słodka przekąską. W ramach wykonywania zadań językowych uczyliśmy się słówek i zwrotów,  co okazało się sporym wyzwaniem.

Wraz z klasą druga przenieśliśmy się na inny kontynent. Przekraczając drzwi ich klasy od razu poczuliśmy lekką
i radosną atmosferę Brazylii, którą prezentowali dzięki kolorowym dekoracjom roślinnym. W rytmach samby
i przy asyście tancerki brazylijskiej ubranej w kostium jak z karnawału w Rio, poznawaliśmy ciekawostki na temat Brazylii i rozmawialiśmy na temat futbolu. Nauka podstawowych zwrotów w języki tego kraju poszła całkiem sprawnie. 

Klasa trzecia zabrała nas do odległej i tajemniczej Mongolii Uczniom należy się specjalne uznanie za oddanie charakteru i stylu mongolskiej wioski dzięki rekwizytom i ich niesamowitej pomysłowości. Otrzymaliśmy mnóstwo informacji na temat tego kraju i wzięliśmy udział w lekcji języka, zapoznając się z jego brzmieniem i pisownią. Ostatnim etapem podróży były Niemcy prezentowane przez klasę 4. I tu nie zabrakło atrakcji, ponieważ już na wstępie poczęstowano nas sokiem jabłkowym i zaproponowano lekcję tradycyjnego tańca bawarskiego, którego kroków uczyła nas ubrana w bawarski kostium Greta, czyli nasz tegoroczny maturzysta Mikołaj. Można było tu poczuć atmosferę Oktoberfest i nabrać ochotę na spróbowanie sałatki ziemniaczanej i kiełbasek. Niemiecki nie okazał się aż tak trudnym językiem i z łatwością powtarzaliśmy zwroty i zdania, które przygotowali dla nasi licealiści. 

Gratulujemy uczniom pomysłowości i  zaangażowania w przygotowanie niesamowitych dekoracji i ciekawych warsztatów językowych, które w dużym stopniu przybliżyły wiedzę na temat kultury i języków tak wielu krajów.

Jesteśmy dumni, że możemy być taką międzynarodowa szkoła. 

Zapraszamy do fotorelacji.

26th of September is the International Day of Foreign Languages. Since our students and Native Speakers come from various countries around the world, it is also a celebration of our school. 

To celebrate this day, each class chooses one country, which they present to their friends from other classes. Many ideas for implementing this project were born. There were presentations, knowledge quizzes, and interesting activities/tasks in the form of workshops. We learned new phrases and discovered the meaning of words in many foreign languages together.

High schoolers decided to present Estonia, Brazil, Mongolia, and Germany, countries that are different in many aspects, but extremely interesting. For this purpose, students used amazing decorations, elements of music, traditional snacks, and dishes, as well as language tasks and quizzes on knowledge about these countries. Our journey began in the beautiful, green country of Estonia.

The first class provided us with a lot of information about it, and then tested our knowledge in the form of a quiz, rewarding the winners with a sweet snack. As part of language tasks, we learned words and phrases, which turned out to be quite a challenge.

Together with the second grade, we moved to another continent. Crossing the door of their classroom, we immediately felt the light and joyful atmosphere of Brazil, which they presented thanks to colorful plant decorations. To the rhythms of samba and with the assistance of a Brazilian dancer dressed in a Rio carnival costume, we learned interesting facts about Brazil and talked about football. Learning basic phrases in the language of this country went quite smoothly.

The third grade took us to the distant and mysterious Mongolia. The students deserve special recognition for capturing the character and style of a Mongolian village through the props and their incredible creativity. We received a lot of information about this country and took part in a language lesson, learning its sounds and spelling.

The last stage of the trip was Germany, presented by the fourth class. There were plenty of attractions because at the beginning we were offered apple juice and a traditional Bavarian dance lesson, the steps of which were taught to us by Greta, dressed in a Bavarian costume, this year’s high school graduate Mikołaj. You could feel the atmosphere of Oktoberfest there and feel like trying potato salad and sausages. German did not turn out to be such a difficult language and we easily repeated the phrases and sentences prepared for our high school students.

We congratulate the students on their creativity in preparing unique decorations and interesting language tasks, which greatly improved their knowledge of the culture and languages of so many countries.

We are proud to be such an international school.