Umowa partnerska z Coventry University Wrocław

To już oficjalne! Coventry University we Wrocławiu i Regent College International Schools w Elblągu są partnerami edukacyjnymi. 13 lutego Dyrektor naszej szkoły, Pan Marek Goerick oraz przedstawicielka uczelni, Pani Anna Olejnicka, podpisali umowę o współpracy. 

Coventry University jest pierwszą brytyjską uczelnią, która otworzyła kampus w Polsce. Studenci Coventry University Wrocław studiują w języku angielskim i otrzymują pełne brytyjskie wykształcenie uniwersyteckie, w tym dyplom ukończenia brytyjskiego uniwersytetu. 

W ramach umowy partnerskiej będziemy regularnie odwiedzać kampus Uniwersytetu we Wrocławiu z naszymi uczniami, będziemy mieli pierwszeństwo w uczestnictwie w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Uczelnię dla przyszłych studentów oraz naszych nauczycieli, a absolwenci Regent College International High School otrzymają zniżkę na czesne na Uniwersytecie Coventry we Wrocławiu. 

Bardzo się cieszymy na tę współpracę!

Partnerstwo z Coventry University Wrocław to nasz kolejny krok w poszerzaniu horyzontów naszych uczniów. Program Cambridge International Education i egzaminy International A-Level (matura międzynarodowa), które oferujemy w Regent College High School to wymarzone przygotowanie szczególnie dla osób chcących studiować w języku angielskim – czy to w Polsce na Coventry University Wrocław, czy na jakiejkolwiek innej uczelni na całym świecie. Międzynarodowe matury A-Level są oczywiście uznawane również przez wszystkie polskie uczelnie – na kierunkach anglojęzycznych i kierunkach realizowanych w języku polskim i, co nie bez znaczenia, przeliczniki matury A-Level są na naszych krajowych uczelniach bardzo korzystne w porównaniu z maturami polskimi… Zdobycie światowej klasy wykształcenia jest w zasięgu ręki!

Aby dowiedzieć się więcej o naszym międzynarodowym programie zajrzyj na https://liceum.regent.edu.pl/program-miedzynarodowy/

Our partnership with Coventry University in Wrocław

It’s official! Coventry University in Wrocław (https://www.coventry.ac.uk/wroclaw/)  and Regent College International Schools in Elblag are now educational partners. On 13th February our School’s Director, Marek Goerick and representative of the university, Ms Anna Olejnicka, signed the partnership agreement. 

Coventry University is the first British university to open a campus in Poland. Students enrolled at Coventry University Wrocław study in English and receive full British university education, including the final British university certificate. 

As part of the partnership we will be visiting the University’s campus in Wrocław regularly with our students, we will have priority in attending events and workshops organised by the University for prospective students and for our school’s teachers. Moreover, Regent International High School graduates will receive a discount on tuition fees at Coventry University Wrocław. 

We are very much looking forward to this cooperation!

The partnership is yet another step our school is undertaking in order to open the world of opportunities for our students. The Cambridge International Education programme and the International A-Level exams that we offer at Regent College High School are a dream preparation especially for those willing to study in English – be it in Poland, including Coventry University Wrocław, or anywhere else in the world. The International A-Level exams are, of course, recognised also by all Polish universities.

World-class education is within a reach! 

To learn more about RCIS High School download our information pack https://liceum.regent.edu.pl/wp-content/uploads/2024/02/International-Regent-College-High-School-Offer-2024-2025.pdf (in English) or go to 

https://liceum.regent.edu.pl/program-miedzynarodowy/ (in Polish).