Rozwijamy się

We are growing!

W związku ze znacznymi zmianami i rozwojem naszych Szkół Międzynarodowych, od 5 marca 2021 rozdzielamy stronę internetową naszej szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Strona szkoły podstawowej będzie nadal funkcjonować pod adresem www.szkola.regent.edu.pl, a strona liceum pod adresem www.liceum.regent.edu.pl

Strona liceum będzie dopracowywana i uzupełniana w ciągu najbliższych dwóch tygodni, ale już teraz znajdziecie na niej najważniejsze informacje dotyczące naszej oferty, w tym programu międzynarodowego i matury międzynarodowej. Zapraszamy do odwiedzania!

Wkrótce rozdzielone zostaną również profilu obu szkół w mediach społecznościowych.

Since we are significantly developing our educational offer, from 5th March 2021 we will be separating our International Primary School and International High School websites. The primary school website will be still available at www.szkola.regent.edu.pl while the high school website will be available at www.liceum.regent.edu.pl

We will be adding information to our high school website over the next two weeks but the most important sections explaining the offer are already available there (this includes information about our international programme and international A-level exams). 

Soon we will also be separating the social media profiles of both schools.