Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24

Oficjalnie nowy rok szkolny 2023/2024 został rozpoczęty!

Uczniowie wypoczęci, z uśmiechami na twarzach,  spotkali się w dużej sali kinowej Światowid na inauguracji roku szkolnego. 

Dyrektor Marek Goerick serdecznie przywitał wszystkich zebranych gości, przedstawił nowych nauczycieli, a także z radością poinformował, że w tym roku w naszej szkole rusza oddziału przygotowujący do  międzynarodowej matury.  Dodatkowo wspomniał o planach na kolejny rok szkolny. 

W naszych kręgach przywitaliśmy nowych uczniów, którzy uroczyście, zgodnie z naszą tradycją, zadzwonili dzwonkiem. Moment ten symbolizuje rozpoczęcie nauki w Regent College. Ponadto otrzymali przypinkę z logiem naszej szkoły.

Dziękujemy za poprowadzenie uroczystości uczniom z samorządu uczniowskiego: Faustynie Goerick oraz Igorowi Alboszcie. 

Życzymy naszym uczniom wszystkiego dobrego na cały rok szkolny i do zobaczenia na szkolnych korytarzach! 

Zapraszamy do fotorelacji. 

The 2023-2024 school year has officially begun!

We came back yesterday, delighted and refreshed, and met at the opening ceremony at Światowid Cinema.

The school director, Marek Goerick, greeted everyone with a warm welcome, introduced new teachers and happily announced that high school students will be  preparing for A-level exams. In addition, he spoke of plans for the new academic year.

We also greeted new students in our circle who, according to tradition, rang the school bell. This moment symbolizes the beginning of studying at Regent College. Moreover, all new students received a school badge. 

Thank you to our student council members –  Faustyna Goerick and Igor Alboszta for leading the ceremony.

We wish all our students all the best for the new academic year. See you in the school corridors!

See photos from the event below.