dr Maciej Pyrka

nauczyciele teachers

Dr Maciej Pyrka

Ukończyłem studia na kierunku fizyka oraz studia podyplomowe z nauczania matematyki.

W trakcie swojej kariery zawodowej pracowałem naukowo na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W 2021 roku obroniłem pracę doktorską na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie biofizyki. Za bardzo cenne doświadczenie zawodowe uważam odbycie trzymiesięcznego stażu naukowego w 2018 roku na University of Florida.

 

Wolny czas poświęcam głównie rodzinie. Bardzo lubię podróżować, wędrować po górach, jeździć na rowerze a także czytać Rynek Kolejowy:) Moim celem podróżniczym nr 1 jest wyjazd do Peru i przejazd koleją transandyjską.

 

Interesuję się najnowszą historią Polski, polityką (w tym geopolityką), szeroko pojętym transportem i logistyką oraz sportem (szczególnie siatkówką).

 

Moje motto:

“Twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda innych.”