Cambridge International School

Od 2019 roku Regent College International Schools posiada, jako 17 szkoła w Polsce, status Cambridge International School i realizuje programy Cambridge International Education opracowane na Uniwersytecie Cambridge.

Na poziomie szkoły podstawowej są to programy Cambridge Primary i Cambridge Lower Secondary, a na poziomie liceum od września 2020 realizujemy program międzynarodowy Cambridge Upper Secondary i Cambridge Advanced, które dają możliwość zdawania matury międzynarodowej.

W porównaniu do nauczania tradycyjnym systemem, programy Cambridge oferują:

  • nauczanie języka angielskiego poprzez całkowite zanurzenie w nim – przedmioty nauczane są wyłącznie w języku angielskim (a nie tak jak w przypadku programów dwujęzycznych tylko częściowo w angielskim)
  • obcowanie z autentycznymi tekstami, rozwijające jednocześnie wiedzę w danym zakresie oraz zdolność posługiwania się językiem (system edukacyjny znany jako Content and Language Integrated Learning, CLIL), co tworzy znakomitą podstawę dla wykorzystania nabytych umiejętności w przyszłości (w zdawaniu matury międzynarodowej, egzaminów językowych Cambridge, czy podjęciu nauki uniwersyteckiej z językiem angielskim jako wykładowym),
  • naukę z wykorzystaniem zróżnicowanych materiałów i metod nauczania, bogatą w zajęcia aktywizujące, grupowe projekty, gry, doświadczenia, obserwacje,
  • rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem naturalnej ciekawości młodego człowieka – zachęcanie do poszukiwań i kształcenie myślenia analitycznego,
  • bazę materiałów dydaktycznych opracowanych przez zespół Uniwersytetu Cambridge z uwzględnieniem całego procesu kształcenia oraz kontakt z międzynarodowymi szkołami na całym świecie,
  • rozbudowany system szkoleń dla nauczycieli i narzędzia edukacyjne pozwalające nauczycielowi angażować ucznia w proces edukacyjny.

Dowiedz się więcej o naszej klasie międzynarodowej maturze międzynarodowej.