dr Krzysztof Martowicz

Dr Krzysztof Martowicz

Wykształcenie

Jestem nauczycielem języka angielskiego i rosyjskiego, a także języka polskiego jako obcego Ukończyłem filologię rosyjską na UG (specjalizacje glottodydaktyczna oraz literaturoznawcza), w 2011 uzyskałem tytuł doktorski na Uniwersytecie w St Andrews w Szkocji za pracę z badań literackich i filozofii (analiza twórczości Aleksandra Grina).

Praca

Nauczanie jest moim powołaniem: zanim w 2019 r. dołączyłem do kadry Regent College, wykładałem na uniwersytach w Edynburgu i St Andrews, prowadziłem przez 9 lat własną firmę językową, oferując lekcje w trzech językach dla studentów indywidualnych oraz grupowych. Stale udoskonalam mój warsztat pedagogiczny, opracowuję własne koncepcje i materiały dydaktyczne. Obecnie kończę własny podręcznik o roboczym tytule „A Practical Grammar of Polish”.

Hobby

Jestem zapalonym szachistą, uwielbiam muzykę klasyczną (Bacha, Prokofiewa i Ravela, poza tym szczególnie fascynuje mnie koniec XIX i pierwsze dekady XX wieku), studiuję teologię katolicką, egzystencjalizm chrześcijański Kierkegaarda oraz psychologię Adlera, w wolnych chwilach zajmuję się kaligrafią.

Motto

“It is not the road that is hard but hardship is the Road.”

–  S.A. Kierkegaard