Reportaż z wycieczki do Londynu

wycieczka do londynu

A London trip 2022

Day 1 - 24.03.2022

Nasza pięciodniowa wycieczka do Londynu rozpoczęła się 24 marca. Swoją podróż rozpoczęliśmy lecąc z Gdańska do Stansted. Londyn od razu zrobił na nas pozytywne wrażenie gdyż na Liverpool Street Station orkiestra przywitała naszą drużynę koncertem.

Our five-day trip to London began on March 24. We started our journey by flying from Gdańsk to the Stansted airport. London immediately made a positive impression on us as the orchestra welcomed our team with a concert on Liverpool Street Station.

Zaraz po przyjeździe przenieśliśmy się w świat magii na stację King’s Cross. Peron 9 ¾ stanowi obowiązkowy punkt zwiedzania dla wszystkich fanów Harrego Pottera. Przy okazji zwiedziliśmy stację kolejową St. Pancras na której znajduje się  imponująca rzeźba o nazwie The Meeting Place, przedstawiającą witającą się, bądź może żegnającą, parę zakochanych. 

Immediately after our arrival, we visited the magical world of Harry Potter. Platform 9 ¾ is a must-see for all Harry Potter fans. We also visited the St. Pancras station with an impressive sculpture called The Meeting Place, depicting a couple in love greeting or, perhaps, saying goodbye to each other.

Day 2 - 25.03.2022

Deugiego dnia odwiedziliśmy Obserwatorium Królewskie w Greenwich. Wspaniała pogoda umiliła nam wizytę w miejscu słynnego południka 0. Oczywiście nie zabrakło zdjęć z jedną nogą na półkuli wschodniej, drugą na zachodniej. 

Wiemy też, że jednym z elementów każdej kultury są kulinaria. Tradycyjne pie and mash w rodzinnej restauracji Goddards at Greenwich o ponad 130 letniej tradycji na pewno zostanie w naszej pamięci. 

Spacer St. James Park był niesamowitym doznaniem! W przepięknej aurze, pełnej cudownych roślin i ciekawego ptactwa, kierowaliśmy się na podwieczorek do Królowej. Stojąc u bram Buckingham Palace zachwycaliśmy się architekturą oraz perfekcyjną służbą straży królewskiej. 

On the second day we visited the Royal Observatory in Greenwich. The wonderful weather made our visit to the famous meridian 0 even more pleasant. Of course we took obligatory photos with one leg in the eastern hemisphere and the other in the western hemisphere.

We also know that one of the important elements of any culture is its cuisine. Traditional pie and mash in the family restaurant Goddards at Greenwich with over 130 years of tradition will surely remain in our memory.

St. James Park was an amazing experience! In a beautiful aura, full of wonderful plants and interesting birds, we headed to the Queen’s afternoon tea. Standing at the gates of Buckingham Palace, we marveled at the architecture and the perfect service of the royal guard.

Day 3 - 26.03.2022

O rozwój kultury oraz obcowanie ze sztuką zadbaliśmy w galerii Narodowej. Dzieła wielkich artystów takich jak Vincent van Gogha oraz  Thomas Gainsborough wzbudziły w nas zachwyt oraz pobudziły kreatywności i wyobraźnię. 

Wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i biologii poszerzyliśmy w Muzeum Nauki. Imponujące ekspozycje oraz nowoczesne rozwiązania sprawiły, że czas się dla nas zatrzymał. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć szaleństwa zakupowego na Oxford Street. Co więcej, mogliśmy przyglądać się codziennemu życiu mieszkańców Londynu siedząc (a nawet tańcząc i śpiewając) na placu Piccadilly Circus. 

We took care of our cultural development  in the National Gallery. The works of great artists such as Vincent van Gogh and Thomas Gainsborough aroused our admiration and stimulated our creativity and imagination.

We have broadened our knowledge of mathematics, physics and biology at the Science Museum. Impressive exhibitions and modern solutions stopped the time for us.

Obviously we couldn’t have missed the shopping frenzy on Oxford Street. Moreover, we were able to observe the everyday life of Londoners while sitting (and even dancing and singing) in Piccadilly Circus.

Day 4 - 27.03.2022

Prawdziwej londyńskiej pogody mogliśmy doświadczyć 4 dnia naszej wycieczki. W chłodnym, mglistym Londynie oglądaliśmy przeiękną panoramę ze słynnego London Eye. Następnie podczas rejsu po Tamizie zachwycaliśmy się urokami Tower Bridge. Niezwykle imponującą budowlą jaką zobaczyliśmy była  Twierdza Londyńska. 

On the 4th day of our trip we could experience the real London weather. In cool, misty London we watched a beautiful panorama from the famous London Eye. Then, during a cruise on the Thames, we admired the charms of Tower Bridge. Another impressive building which we saw was the Tower of London.

Day 5 - 28.03.2022

Ostatniego dnia zwiedziliśmy Muzeum Historii Naturalnej. Muzeum przywitało nas imponującym szkieletem wieloryba.  Zwiedzając podłużne sale i korytarze zobaczyliśmy m.in. skamieliny stworzeń z różnych okresów historii ziemi, kamienie szlachetne, gady, zwierzęta, ptaki, meteoryty, minerały. 

To był niezwykle intensywny czas, pełen pozytywnych emocji i wrażeń. W ciągu tych 5 dniu zrobiliśmy 110 000 kroków! Na szczęście siły mogliśmy zregenerować w naszym hostelu Kensal Green Backpackers, który oprócz odpoczynku zapewnił nam również wiele międzykulturowych znajomości 😎 

Piękne widoki oraz niesamowita architektura londyńska na zawsze zostaną w naszej pamięci. Z pewnością jeszcze tam wrócimy! Na naszej stronie na fb można wrócić wspomnieniami do chwil z Londynu. 

On the last day, we visited the Natural History Museum. The museum welcomed us with an impressive skeleton of a whale. While visiting the long rooms and corridors we saw fossils of creatures from different periods of the earth’s history, precious stones, reptiles, animals, birds, meteorites, minerals and many others.

It was an extremely intense time, full of positive emotions and impressions. During these 5 days we made 110,000 steps! Fortunately, we were able to regenerate in our Kensal Green Backpackers hostel, which, apart from rest, also provided us with many intercultural friendships 😉

Beautiful views and amazing London architecture will remain in our memory forever. We will definitely come back there again! On our fb page you can relive our trip one more time!