Wesołych Świąt!!

Tradycyjnie, Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy, Przyjaciele i Sympatycy, życzymy Wam z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych radości, nadziei, spokoju i wiary. Niech ten świąteczny czas płynie leniwie, rodzinnie i niech napełni nas wszystkich optymizmem.

Dyrekcja RCIS

Dear Students, Parents, Teachers, Staff Members, Friends and Supporters, for the upcoming Easter and beyond  we wish you all  joy, hope, peace and faith. Let the festive time be relaxed and family-oriented and let it fill us all with optimism.

RCIS Management Team