We Fromborku o obiegu pieniądza

Podążając jesiennym szlakiem naszej historii regionalnej zajrzeliśmy do Fromborka. We wtorek, 12.10 wzięliśmy udział w warsztatach zorganizowanych przez NBP. Tematyka była związana z obiegiem pieniądza w czasach nowożytnych oraz tzw. prawem Kopernika-Greshama, czyli wypieraniem pieniądza “dobrego” przez tzw. “gorszy”.

Poznaliśmy również historię obserwatorium oraz najważniejsze instrumenty astronomiczne, te z dawnych wieków jak i te nowoczesne. W okresie zimowym na pewno wybierzemy się na obserwację nieba, aby zobaczyć Saturna i Jowisza.

This Tuesday (12.10), meandering through the history of our region among beautiful autumnal landscapes, we set our foot in Frombork to take part in the workshops organized by NBP (National Bank of Poland). This time we learned about money circulation in the modern times, and the so-called Copernicus-Gresham’s law which states that bad Money drives out good.

While being there, we also delved into the history of the Frombork observatory and the most important astronomical instruments: both from the past and the modern ones. We plan to visit the observatory again in the winter to observe the sky in search of Saturn and Jupiter.