Sukces naszych maturzystów

W związku z opublikowaniem wyników matur w terminie dodatkowym może pochwalić się wynikami uzyskanymi przez naszych absolwentów podczas matury 2021.

Wszyscy nasi uczniowie zdali ten egzamin, choć dwoje z nich podeszło do niego w terminie dodatkowym. 

Jesteśmy bardzo dumni ze średniego wyniku jaki uzyskali, bo średni wynik z trzech części egzaminu wynoszący 77,33% uznajemy za bardzo dobry i jest on o 2% wyższy niż w roku 2020. Z języka polskiego wynik średni wyniósł 69% ( w roku 2020 – 71%), matematykę uczniowie napisali na 66% (w roku 2020 – 60%), natomiast z języka angielskiego 97% (w roku 2020 – 94%).

Gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy Wam realizacji Waszych zamierzeń na kolejnym etapie edukacji!!

Wyniki egzaminu maturalnego w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Regent College

Matura w Regencie

Język polski

Matematyka

Język angielski

Wynik ogółem

2019-2020

71%

60%

94%

75%

2020-2021

69%

66%

97%

77%

Z dostępnych statystyk OKE Łomża niezbicie wynika, że maturzyści Regent College uplasowali się w tym roku na drugim miejscu w mieście, a z języka angielskiego – tradycyjnie już – zajęli pierwsze miejsce w Elblągu i drugie w województwie warmińsko-mazurskim.