Rekrutacja w drugim terminie rozpoczęta!

5 maja zamknęliśmy pierwszy nabór do naszego Międzynarodowego Liceum. Wszyscy, który pozytywnie przeszli nasz proces rekrutacyjny, otrzymali już oficjalne listy akceptacyjne.  Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsce zarówno w programie polskim, jak i międzynarodowym.

Zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na nauce na najwyższym poziomie, na pozytywnej atmosferze i wyśmienitym przygotowaniu do studiów wyższych, do zapoznania się z naszą ofertą oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Drugiej takiej szkoły ze świecą szukać!

Etapy i terminy naboru uzupełniającego:

ETAP

TERMIN

 

1

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do liceum online, a w przypadku osób zainteresowanych programem międzynarodowego – wypełnienie formularza zgłoszeniowego do programu międzynarodowego.

do 6 czerwca

2

Dostarczenie wydruku formularza/formularzy do sekretariatu szkoły wraz z oryginałem świadectwa z klasy 7 i wykaz ocen z I semestru klasy 8 (odpisy takie wydają szkoły podstawowe).

do 6 czerwca

3

Przystąpienie kandydata do testu predyspozycji językowych i rozmowy kwalifikacyjnej.

po 7 czerwca

(godziny ustalane indywidualnie)

4

Ogłoszenie wyników

do 8 lipca

5

Wniesienie opłaty wpisowej i podpisanie umów z prawnymi opiekunami.

do 14 lipca