Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

rekrutacja do pierwszej klasy

Rozpoczynamy rekrutację do pierwszej klasy naszego Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Regent College na rok szkolny 2022/2023.

Jako szkoła niepubliczna kierujemy się nieco innymi zasadami niż szkoły publiczne. Jedną z zasadniczych różnic jest to, że wyniki egzaminu ósmoklasisty nie są dla nas niezbędne do zaoferowania miejsca w szkole!

Jeśli złożysz w terminie formularz zgłoszeniowy i stawisz się na spotkanie w wyznaczonym terminie, a Twoje dotychczasowe wyniki oraz osiągnięcia szkolne (wykaz ocen z klasy 7 i półrocza klasy 8) pozwolą nam mieć pewność, że jesteś uczniem pracowitym, a wyniki rozmowy z naszą Komisją Rekrutacyjną potwierdzą, że jesteś osobą, która wpisuje się w naszą wizję kandydata, to już 28 czerwca – zanim jeszcze poznasz wyniki egzaminu ósmoklasisty, będziesz trzymał/trzymała w ręku list akceptacyjny do naszego liceum!

Oczywiście, nie zamykamy również drogi tym z Was, którzy mają nieco słabsze wyniki w nauce – w takim przypadku jednak, o ile zostaniecie pozytywnie zaopiniowani po rozmowie kwalifikacyjnej, otrzymacie warunkową ofertę przyjęcia do szkoły i będziemy czekać na Wasze wyniki egzaminu ósmoklasisty, na podstawie których podejmiemy ostateczną decyzję o zaoferowaniu Wam miejsca.

Uczniowie Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Regent College mają w procesie rekrutacyjnym pierwszeństwo, ale o przyjęciu również decydują ich dotychczasowe wyniki i pozytywna opinia Rada Pedaogicznej – listy przyjętych i przyjętych warunkowo ogłosimy już 3 czerwca.

Etapy i terminy rekrutacji

Dokumenty wymagane przy składaniu podania do liceum: 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NASZĄ OFERTĄ ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY

6 MAJA 2022 R. GODZ. 16.00

Wyniki egzaminu maturalnego 2021

Regent Campus

Całoroczne zakwaterowanie dla naszych uczniów. Szkoła z internatem.

Dowiedz się więcej...

Cambridge International School

Jesteśmy autoryzowaną szkołą Cambridge Assessment International Education.​

Dowiedz się więcej...

Unikalna atmosfera szkolna

Unikalna międzynarodowa atmosfera

Dowiedz się więcej...