Cambridge Challenge 2023

olimpiada języka angielskiego

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem półfinału, który odbędzie się 5 kwietnia w naszej szkole. Więcej informacji znajdą Państwo u siebie na mailu. 

Regent College International Schools - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent College w Elblągu ma zaszczyt ponownie zaprosić uczniów klas 7 i 8 SP do udziału w kolejnej już olimpiadzie języka angielskiego i wiedzy o Wielkiej Brytanii. Nasza olimpiada to niecodzienne nagrody dla uczestników, nauczycieli i szkół.

Olimpiada języka angielskiego skierowana jest do szkół i uczniów z wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Udział w olimpiadzie jest bezpłatny.

Etap szkolny odbędzie się 13 marca 2023 r. (poniedziałek). Pierwszy etap finału (do którego przechodzi aż 150 osób z etapu szkolnego) i drugi etap finału odbędą się w naszej szkole w Elblągu (5 kwietnia i 22 kwietnia). Uczestnikom i nauczycielom zapewniamy poczęstunek w naszej Lovely Kitchen.

Głównymi nagrodami dla zwycięzców wycieczki do Londynu w 2024 roku, zniżki w opłacie czesnego przy zapisie do Międzynarodowego Liceum Regent College (nasza szkoła to jedyne w północnej Polsce liceum z internatem posiadające akredytację Uniwersytetu Cambridge, przygotowujące do brytyjskiej matury A-level w klasach międzynarodowych), sprzęt elektroniczny i karty podarunkowe.

Nagrodami dla nauczycieli i szkół są również sprzęt elektroniczny i karty podarunkowe.

Olimpiada języka angielskiego Cambridge Challenge - informacje

Terminy i etapy

Szkolny etap.

 • odbywa się we wszystkich szkołach równolegle 13 marca 2023 (poniedziałek)
 • 10 marca 2023 do zgłoszonej szkoły zostają przesłane w formie elektronicznej na adres nauczyciela zgłaszającego testy i klucze odpowiedzi.
 • nauczyciel zgłaszający po sprawdzeniu testów odsyła protokół (zob. punkt Protokół etapu szkolnego) z wynikami wszystkich uczniów drogą elektroniczną na adres olimpiada@regent.edu.pl  do 17 marca 2023 (piątek). 
 • Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostaje 150 uczestników olimpiady. Lista zakwalifikowanych ogłoszona zostanie na stronie www.liceum.regent.edu.pl/olimpiada do 20 marca 2023 (poniedziałek).
 • W przypadku osiągnięcia przez dużą liczbę uczestników jednakowych wyników, Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby uczestników zakwalifikowanych do 1 etapu finału.

Etap 1 finału.

 • Odbywa się na terenie Regent College International Schools w Elblągu 5 kwietnia 2022 (środa).
 • Do 6 kwietnia 2023 Komisja Olimpiady złożona z anglistów Regent College International Schools ogłasza na stronie www.liceum.regent.edu.pl/olimpiada listę 10 osób, które osiągnęły na pierwszym etapie finału najwyższe wyniki i zostają zakwalifikowane do drugiego etapu finału.
 • W przypadku osiągnięcia przez uczestników wyników ex aequo, Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby uczestników zakwalifikowanych do 2 etapu finału.

Finał – etap 2.

 • Odbywa się na terenie Regent College International Schools w Elblągu 22 kwietnia 2023 (sobota)
 • Po sprawdzeniu prac tego samego dnia (22 kwietnia 2023) Komisja Olimpiady złożona z anglistów Regent College International Schools ogłasza na ceremonii końcowej wyniki, a Dyrektor Regent College International Schools wręcza nagrody dla uczestników, nauczycieli i dyrektorów szkół, które zgłosiły finalistów olimpiady.
 • W przypadku uzyskania wyniku ex aequo o wygranej decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczestnika na 1 etapie finału. 

Forma i zakres tematyczny

Forma olimpiady:

Etap szkolny: test składający się z 40 pytań zamkniętych (na rozwiązanie przeznaczono 40 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne).

Finał – etap 1.: test składający się z 40 pytań zamkniętych, otwartych i na dopasowanie (w tym pytania do tekstu). Na rozwiązanie przeznaczono 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.

Etap 2 finału: 

 • test składający się z 40 pytań zamkniętych, otwartych i na dopasowanie (w tym pytania do tekstu). Na rozwiązanie przeznaczono 70 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Z testu uzyskać można maksymalnie 50 punktów. 
 • część ustna – losowanie dwóch zagadnień z zestawu obejmującego grupy tematyczne słownictwa wymienione poniżej na liście etapu szkolnego oraz 1 i 2 etapu finału. Uczestnik ma 2 minuty na przygotowanie odpowiedzi i po 3 minuty na udzielenie odpowiedzi na każde z wylosowanych zagadnień. Po wypowiedzi uczestnika członkowie Komisji zadają dodatkowe pytania do prezentacji. Oceniana będzie treść (max. 4 punkty), poprawność gramatyczna i leksykalna (max. 3 punkty), bogactwo gramatyczne i leksykalne (max. 3 punkty) oraz płynność odpowiedzi (max. 3 punkty) i umiejętność reagowania na pytania (max. 2 punkty). 

Szczegółowy zakres tematyczny znajduje się w punkcie 9 Regulaminu Olimpiady.

Nagrody

W olimpiadzie języka angielskiego nagrodzeni zostają uczestnicy, nauczyciele zgłaszający oraz dyrektorzy szkół:

Etap szkolny.

 • dyplomy udziału i podziękowania dla uczestników, nauczycieli i dyrektorów szkół (rozsyłane drogą elektroniczną);
 • karty podarunkowe Empik o wartości 20 zł dla 150 osób zakwalifikowanych do I etapu finału;
 • losowanie trzech kart podarunkowych Empik o wartości 200 zł wśród nauczycieli zgłaszających szkoły do konkursu.

Finał – etap 1.

 • dyplomy udziału i podziękowania dla wszystkich uczestników, nauczycieli i dyrektorów szkół;
 • dla wszystkich przechodzących do 2. etapu finału: karta podarunkowa Empik o wartości 100 zł oraz zniżka w opłacie czesnego do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Regent College w Elblągu (zniżka ustalana jest indywidualnie i dotyczy zarówno programu międzynarodowego jak i polskiego);
 • dla nauczycieli zgłaszających uczniów, którzy przechodzą do 2. etapu finału: karta podarunkowa Empik o wartości 100  za każdego zakwalifikowanego ucznia.

Drugi etap finału.

Dyplomy udziału i podziękowania dla wszystkich uczestników, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Dla laureatów:

 • za zajęcie pierwszego miejsca: wycieczka do Londynu organizowana przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent College w Elblągu oraz 50% zniżki na pierwszy rok czesnego w klasie międzynarodowej w Regent College International Schools,
 • za zajęcie drugiego miejsca: tablet oraz 40% zniżki na pierwszy rok czesnego w klasie międzynarodowej w Regent College International Schools,
 • za zajęcie trzeciego miejsca: tablet oraz 30% zniżki na pierwszy rok czesnego w klasie międzynarodowej w Regent College International Schools, 
 • za najlepszy wynik ucznia klasy 7: wycieczka do Londynu organizowana przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent College w Elblągu,

Dla nauczycieli zgłaszających:

 • dla nauczyciela, którego uczeń zajął pierwsze miejsce – tablet.

Dla szkoły uczestnika, który zajął pierwsze miejsce w olimpiadzie – tablet.

Regulamin olimpiady
Zakres terytorialny olimpiady

Poniżej znajduje się lista powiatów, z których szkoły kwalifikują się do wzięcia udziału w Cambridge Challenge. Dodatkowo powiaty te zostały zaznaczone na mapie województwa kolorem zielonym.

Województwo pomorskie:

 • miasto Gdańsk,
 • miasto Sopot,
 • miasto Gdynia,
 • sztumski,
 • kwidzyński,
 • malborski,
 • nowodworski,
 • tczewski,
 • starogardzki,
 • gdański (ziemski),
 • kartuski,
 • kościerski,
 • pucki,
 • wejherowski,

Województwo warmińsko-mazurskie:

 • miasto Elbląg,
 • miasto Olsztyn,
 • powiat elbląski (ziemski),
 • braniewski,
 • bartoszycki,
 • lidzbarski,
 • olsztyński (ziemski),
 • ostródzki,
 • iławski,
 • nowomiejski.

Kontakt

Komitet Olimpiady:

mgr Joanna Podolska – kordynator

dr Anna Martowicz

dr Krzysztof Martowicz

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Regent College w Elblągu

ul. Królewiecka 100, 82-300 Elbląg

M: olimpiada@regent.edu.pl

T: 505 305 878

olimpiada języka angielskiego

Cambridge Challenge - formularze zgłoszeniowe i dokumenty

Formularz zgłoszeniowy szkoły | on-line

Druk zgody rodziców | do pobrania
Formularz zgłoszeniowy uczniów | on-line

Szanowni Państwo!!

Aby rozpocząć rejestrację uczniów bardzo prosimy o wprowadzenie hasła, które otrzymali Państwo na adres e-mail po rejestracji szkoły zgodnie z punktem 5 Regulaminu.

Po wpisaniu hasła strona zostanie odświeżona i wrócą Państwo na jej początek. Należy wtedy zjechać ponownie w dół strony aż do Formularza zgłoszeniowego uczniów, który, po poprawnym wpisaniu hasła, będzie gotowy do wypełnienia.  

Protokół etapu szkolnego | do pobrania

Nauczyciel zgłaszający przesyła protokół etapu szkolnego na adres olimpiada@regent.edu.pl do 17 marca 2023 r. Link do pobrania pliku w formacie Excel znajduje się poniżej:

Protokół z etapu szkolnego – kliknij aby pobrać

Q&A

Czy muszę posiadać fizyczne zgody Rodziców aby rejestrować uczniów?

Nie ma takiej potrzeby. Prosimy dokonać rejestracji na podstawie zdjęcia lub skanu wypełnionego druku zgody Rodziców.

Ile wynosi zniżka w opłacie czesnego, będąca nagrodą za przejście do finału?

Wysokość zniżki w opłacie czesnego ustalana będzie indywidualnie i zależna będzie od wyniku egzaminu ósmoklasisty i sytuacji rodziców ucznia.

Czy są dostępne arkusze olimpiady z lat poprzednich?

Arkusze z edycji Cambridge Challenge 2022 znajdują się pod linkiem: Arkusze Olimpiady 2022 

Czy naliczane są punkty za udział w olimpiadzie przy rekrutacji do liceum?

Tak. Udział w konkursie będzie brany pod uwagę w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje o Cambridge Challenge dostępne są na profilu FB Liceum:

25 lecie Regent College