Nasze liceum organizuje olimpiadę dla uczniów klas 7 i 8 SP

olimpiada języka angielskiego