Nasze liceum organizuje olimpiadę dla uczniów klas 7 i 8 SP

olimpiada języka angielskiego

Regent College International Schools - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent College w Elblągu zaprasza uczniów klas 7 i 8 do udziału w olimpiadzie języka angielskiego i wiedzy o Wielkiej Brytanii. Nasza olimpiada to niecodzienne nagrody dla uczestników, nauczycieli i szkół.

Olimpiada języka angielskiego skierowana jest do szkół i uczniów z wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Etap szkolny odbędzie się 8 marca 2022 r. (wtorek). Pierwszy etap finału (do którego przechodzi aż 150 osób z etapu szkolnego) i drugi etap finału odbędą się w naszej szkole w Elblągu (5 kwietnia i 23 kwietnia). Uczestnikom i nauczycielom zapewniamy posiłek w naszej Lovely Kitchen.

Głównymi nagrodami dla zwycięzców wycieczki do Londynu w 2023 roku, zniżki w opłacie czesnego przy zapisie do naszego liceum (nasza szkoła posiada internat i dostosowana jest do potrzeb uczniów mieszkających poza Elblągiem), sprzęt elektroniczny i karty podarunkowe.

Nagrodami dla nauczycieli i szkół są również sprzęt elektroniczny i karty podarunkowe. 

Olimpiada języka angielskiego Cambridge Challenge - informacje

Szkolny etap.

 • odbywa się we wszystkich szkołach równolegle 8 marca 2022 (wtorek)
 • 4 marca 2022 do zgłoszonej szkoły zostają przesłane w formie elektronicznej na adres nauczyciela zgłaszającego testy i klucze odpowiedzi.
 • nauczyciel zgłaszający po sprawdzeniu testów odsyła protokół (zob. punkt Protokół etapu szkolnego) z wynikami wszystkich uczniów drogą elektroniczną na adres olimpiada@regent.edu.pl  do 11 marca 2022. 
 • Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostaje 150 uczestników olimpiady. Lista zakwalifikowanych ogłoszona zostanie na stronie www.liceum.regent.edu.pl/olimpiada do 16 marca 2022.
 • W przypadku osiągnięcia przez dużą liczbę uczestników jednakowych wyników, Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby uczestników zakwalifikowanych do 1 etapu finału.

Etap 1 finału.

 • Odbywa się na terenie Regent College International Schools w Elblągu 5 kwietnia 2022 (wtorek).
 • Do 11 kwietnia 2022 Komisja Olimpiady złożona z anglistów Regent College International Schools ogłasza na stronie www.liceum.regent.edu.pl/olimpiada listę 10 osób, które osiągnęły na pierwszym etapie finału najwyższe wyniki i zostają zakwalifikowane do drugiego etapu finału.
 • W przypadku osiągnięcia przez uczestników wyników ex aequo, Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby uczestników zakwalifikowanych do 2 etapu finału.

Finał - etap 2.

 • Odbywa się na terenie Regent College International Schools w Elblągu 23 kwietnia 2022 (sobota)
 • Po sprawdzeniu prac tego samego dnia (23 kwietnia 2022) Komisja Olimpiady złożona z anglistów Regent College International Schools ogłasza na ceremonii końcowej wyniki, a Dyrektor Regent College International Schools wręcza nagrody dla uczestników, nauczycieli i dyrektorów szkół, które zgłosiły finalistów olimpiady.
 • W przypadku uzyskania wyniku ex aequo o wygranej decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczestnika na 1 etapie finału. 

Forma olimpiady:

Etap szkolny: test składający się z 40 pytań zamkniętych (na rozwiązanie przeznaczono 40 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne).

Finał - etap 1.: test składający się z 40 pytań zamkniętych, otwartych i na dopasowanie (w tym pytania do tekstu). Na rozwiązanie przeznaczono 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.

Etap 2 finału: 

 • test składający się z 40 pytań zamkniętych, otwartych i na dopasowanie (w tym pytania do tekstu). Na rozwiązanie przeznaczono 70 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Z testu uzyskać można maksymalnie 50 punktów. 
 • część ustna - losowanie dwóch zagadnień z zestawu obejmującego grupy tematyczne słownictwa wymienione poniżej na liście etapu szkolnego oraz 1 i 2 etapu finału. Uczestnik ma 2 minuty na przygotowanie odpowiedzi i po 3 minuty na udzielenie odpowiedzi na każde z wylosowanych zagadnień. Po wypowiedzi uczestnika członkowie Komisji zadają dodatkowe pytania do prezentacji. Oceniana będzie treść (max. 4 punkty), poprawność gramatyczna i leksykalna (max. 3 punkty), bogactwo gramatyczne i leksykalne (max. 3 punkty) oraz płynność odpowiedzi (max. 3 punkty) i umiejętność reagowania na pytania (max. 2 punkty). 

Szczegółowy zakres tematyczny znajduje się w punkcie 9 Regulaminu Olimpiady.

W olimpiadzie języka angielskiego nagrodzeni zostają uczestnicy, nauczyciele zgłaszający oraz dyrektorzy szkół:

Etap szkolny.

 • dyplomy udziału i podziękowania dla uczestników, nauczycieli i dyrektorów szkół (rozsyłane drogą elektroniczną);
 • karty podarunkowe Empik o wartości 20 zł dla 150 osób zakwalifikowanych do I etapu finału;
 • losowanie trzech kart podarunkowych Empik o wartości 200 zł wśród nauczycieli zgłaszających szkoły do konkursu.

Finał - etap 1.

 • dyplomy udziału i podziękowania dla wszystkich uczestników, nauczycieli i dyrektorów szkół;
 • dla wszystkich przechodzących do 2. etapu finału: karta podarunkowa Empik o wartości 100 zł oraz zniżka w opłacie czesnego do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Regent College w Elblągu;
 • dla nauczycieli zgłaszających uczniów, którzy przechodzą do 2. etapu finału: karta podarunkowa Empik o wartości 100  za każdego zakwalifikowanego ucznia.

Drugi etap finału.

Dyplomy udziału i podziękowania dla wszystkich uczestników, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Dla laureatów:

 • za zajęcie pierwszego miejsca: wycieczka do Londynu organizowana przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent College w Elblągu,
 • za zajęcie drugiego miejsca: tablet,
 • za zajęcie trzeciego miejsca: tablet
 • za najlepszy wynik ucznia klasy 7: wycieczka do Londynu organizowana przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent College w Elblągu,

Dla nauczycieli zgłaszających:

 • dla nauczyciela, którego uczeń zajął pierwsze miejsce - laptop.

Dla szkoły uczestnika, który zajął pierwsze miejsce w olimpiadzie - laptop.

W olimpiadzie mogą uczestniczyć szkoły podstawowe i ich uczniowie mające siedziby na terenie następujących powiatów:

 

Województwo pomorskie:

 • sztumski,
 • kwidzyński,
 • malborski,
 • nowodworski,
 • tczewski,
 • starogardzki,
 • gdański (ziemski),
 • kartuski,
 • kościerski.

Województwo warmińsko-mazurskie:

 • miasto Elbląg,
 • powiat elbląski (ziemski),
 • braniewski,
 • bartoszycki,
 • lidzbarski,
 • olsztyński (ziemski),
 • ostródzki,
 • iławski,
 • nowomiejski.

Komitet Olimpiady:

 

mgr Joanna Podolska - kordynator

dr Anna Martowicz

dr Krzysztof Martowicz

 

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Regent College w Elblągu

ul. Królewiecka 100, 82-300 Elbląg

M: olimpiada@regent.edu.pl

T: 55 234 07 23 

Cambridge Challenge - formularze zgłoszeniowe i dokumenty

Szanowni Państwo!!

Aby rozpocząć rejestrację uczniów bardzo prosimy o wprowadzenie hasła, które otrzymali Państwo na adres e-mail po rejestracji szkoły zgodnie z punktem 5 Regulaminu.

Nauczyciel zgłaszający przesyła protokół etapu szkolnego na adres olimpiada@regent.edu.pl do 11 marca 2022 r. Link do pobrania pliku w formacie Excel znajduje się poniżej:

 

Protokół z etapu szkolnego - kliknij aby pobrać