Nadchodzące wydarzenia w Elblągu/Upcoming Events in Elbląg (10.12.2021-17.12.2021)

Przedstawiamy nadchodzące wydarzenia w Elblągu i okolicach w dniach 10.12.2021-17.12.2021.

Piątek (10 grudnia)
16:00 Świąteczna Giełda Winyli w Centrum Sztuki “Galeria EL”. Coś dla melomanów.

Sobota (11 grudnia)
11:00 Jarmark Świąteczny na ulicy Stary Rynek, gdzie będzie można kupić ozdoby świąteczne, wypieki oraz upominki. Odbędzie się także zbiórka na rzecz zwierząt, koncerty dzieci, Mariki i Reni Jusis. Tyle wydarzeń, że można uwierzyć w świąteczny cud.
17:00 Gala zakończenia 10  Wielkiej Żeglarskiej Bitwy o Gotland 2021 w Hotelu Młyn Aqua Spa w Elblągu.
19:00 “Christmas Time! Concert” – świąteczny koncert, na którym wystąpią: Andrzej Piaseczny, Justyna Steczkowska, Kasia Moś, Krzysztof Cugowski oraz Kuba Badach.

Niedziela (12 grudnia)
12:12 Aktywni elblążanie dla Lilianki – bieg charytatywny dla 7-letniej Liliany, zmagającej się ze śmiertelną chorobą.
11:00 Dalsza część jarmarku świątecznego. Wydarzenie ma się zakończyć koncertem Paulli z zespołem.

Środa (15 grudnia)
18:00 Wernisaż wystawy Adriana Kiszka w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Podczas wydarzenia będzie można też spotkać się z artystą. 


We present to you, the upcoming events in Elbląg during the time of 10.12.2021-17.12.2021.

Friday (December 10)

16:00 Christmas Vinyl Records Fair in Centrum Sztuki “Galeria EL”. Something for music lovers.

Saturday (December 11)

11:00 Christmas Fair on Stary Rynek st., where you’ll be able to buy Christmas decorations, baked goods and souvenirs. There will also be a fundraiser for animals, kids’ concerts, Marika and Reni Jusis. So many attractions that you’ll have no other choice but to believe in a Christmas miracle.

17:00 Closing gala of the 10th “Wielka Żeglarska Bitwa o Gotland” 2021 at the Młyn Aqua Spa Hotel in Elbląg.

19:00 “Christmas Time! Concert”- a Christmas concert of which the performers will be: Andrzej Piaseczny, Justyna Steczkowska, Kasia Moś, Krzysztof Cugowski and Kuba Badach.

Sunday (December 12)

12:12 Active citizens of Elbląg for Lilianka – a charity run for the 7 – year old Liliana, battling with a deadly illness.

11:00 Further part of the Christmas fair, the event will end with the concert of Paula with the band.

Wednesday (December 15)

18:00 Opening of the exhibition of Adrian Kiszka in The Center of European Meetings “Światowid”. During the event it will be possible to meet with the artist.

Tłumaczenie – Julia Ambroziak