Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

Wprowadzenie

Co roku dnia 25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, który jest zarówno rozpoczęciem 16-dniowej międzynarodowej Kampanii Przeciw Przemocy ze względu na płećTa za to kończy się Dniem Praw Człowieka, świętowanym 10 grudnia. Ponadto każdego roku wybierany jest przez ONZ nowy motyw kampanii, którym w tym roku jest ,,UNITE! Activism to End Violence against Women & Girls”

Kampania prowadzona jest już od 2008 r. przez Sekretarza generalnego ONZ oraz podmiot Organizacji Narodów Zjednoczonych – ONZ Kobiety, założony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czerwcu 2010 roku. Samo święto zostało ustanowione już 17 grudnia 1999 roku na cześć sióstr Mirabal, mając na celu podniesienie świadomości społecznej oraz kształtowanie polityki, jak i środków przeznaczonych na walkę z przemocą wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie. Niestety mamy jeszcze długą drogę do przebycia, zważając na to, że według danych ONZ wciąż aż 49 krajów nie ma żadnych przepisów chroniących kobiety przed – chociażby – przemocą domową.

Odrobina historii oraz pochodzenie dnia - siostry Mirabal

Siostry Mirabal (hiszp. hermanas Mirabal) były czterema siostrami z Dominikany, z których trzy (Patria, Minerva i María Teresa) aktywnie sprzeciwiały się dyktaturze Rafaela Trujillo i były zaangażowane w tajne działania przeciwko jego reżimowi, za co zostały zamordowane 25 listopada 1960 r. przez Victora Alicinio Peña Rivera (z polecenia dyktatora). Ostatnia z sióstr, Adela, nie była w tamtym czasie zaangażowana w działalność polityczną i zmarła z przyczyn naturalnych 1 lutego 2014 roku. Zabójstwo trzech sióstr Mirabal stało się symbolem feministycznego oporu i wg historyka Bernarda Diedricha miało większy wpływ na dominikanów niż większość pozostałych zbrodni Trujillo, jak i ostatecznie doprowadziło do zabójstwa samego dyktatora, do którego doszło 6 miesięcy później.

Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet

Deklaracja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 grudnia 1993 roku, co było kolejnym z czynników, które zapoczątkowały drogę prowadzącą do ustanowienia Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Służy ona jako uzupełnienie i wzmocnienie Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. W dokumencie podkreśla się również, że przemoc wobec kobiet stanowi pogwałcenie praw i fundamentalnych wolności kobiet oraz ogranicza lub całkowicie pozbawia kobiety możliwości korzystania z tych praw.

Przemoc - ogółem

Przemoc nie posiada tylko jednego wcielenia – może być to nawet przemoc na tle ekonomicznym bądź psychicznym. Jest ona jednym z najbardziej rozpowszechnionych, uporczywych i niszczycielskich naruszeń praw człowieka w dzisiejszym świecie, co niestety nie jest równoznaczne z tym, że stawiany jej opór jest porównywalnie duży. Zważając na otaczającą ją bezkarność, piętno i wstyd oraz częste kwestionowanie prawdziwości zeznań, ofiary w dużej mierze nie decydują się na zgłoszenie jej. 

W jaki sposób możemy coś zmienić?

Nie zawsze musimy od początku działać na większą skalę – czasami wystarczy zacząć od naszego najbliższego otoczenia. Aby coś zmienić, powinniśmy przykładać większą uwagę do tego, co dzieje się wokół nas oraz starać w jak największym stopniu promować równość płci, jak i wspierać fundacje działające na rzecz kobiet oraz ich praw.

Jako ciekawostkę dodam, iż dzień 25 listopada został również ogłoszony the Orange Day przez kampanię UNiTE. Kolor ma symbolizować jasniejszą przyszłość, wolną od przemocy, ponieważ wszyscy – niezależnie od płci, wieku, pochodzenia etnicznego czy wyznania – zasługujemy na takie same możliwości na niezakłócony rozwój oraz wolność i bezpieczeństwo osobiste.

Dziękuję za przeczytanie artykułu.