Licealiści na start!

Get, set, ready…

Rok szkolny 2021/2022  został oficjalnie rozpoczęty!

Witamy naszych Licealistów i ich Nauczycieli w Regent College International Schools. Dla wielu z Was jest to kontynuacja już rozpoczętej przygody, dla innych – uczniów klasy pierwszej – nowy początek. Dla tegorocznych zaś maturzystów początek roku wytężonej pracy, który – przy odpowiedniej mobilizacji – zakończy się, jesteśmy pewni, wielkim sukcesem. 

Chcemy nie tylko powtarzać sukcesy minionych lat, ale również dokładać nowe! W tym roku rozpoczynamy na etapie liceum realizację międzynarodowego programu Cambridge International Education akredytowanego przez Uniwersytet Cambridge. Jego uczestnicy będą mieli nie tylko okazję opanować specjalistyczny język angielski w aż 6 dziedzinach, ale będą mieli również opcję zdawania matury międzynarodowej. 

Patrzymy więc w przyszłość z wielkim entuzjazmem, świadomi, że na sukces pracujemy każdy indywidualnie i wszyscy razem. Każdy z nas dokłada cegiełkę, by uczynić ten rok szkolny naprawdę udanym. Do roboty zatem! 

The 2021/2022 school year has officially begun!

We welcome our High School Students and their Teachers to Regent College International Schools. For many of you it is a continuation of an already started adventure, for others – students of the first grade – a new beginning. For this year’s high school graduates, the beginning of a year of hard work, which – with proper effort – will end with a great success. 

We want not only to repeat the successes of past years, but also to add new ones! This year, at the high school stage, we are starting the implementation of the Cambridge International Education program accredited by the University of Cambridge. Its participants will not only have the opportunity to master specialized subject in English in as many as 6 fields, but will also have the option of passing the international A-level (matura) exams. 

So we look to the future with great enthusiasm, aware that we owe our success to the individual work of each one of us and all of us together. We all add building blocks to the success. So let’s get to  work!