Jarmark Bożonarodzeniowy

Jak co roku, w dniach od 5. do 7. grudnia w naszej szkole odbył się kiermasz wypieków. Za symboliczną  kwotę, można było kupić przeróżne ciasta i babeczki. Wypieki sprzedawane były na przerwach, a wybierać było w czym. Akcja odniosła ogromny sukces, nauczyciele, pracownicy i uczniowie z chęcią kupowali nasze słodkości. 
Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na szczytny cel.

W tym roku wspieraliśmy niepełnosprawne dzieci z Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego przez Siostry Jadwiżanki, przy ul. Kasprzaka 10 w Elblągu. W Domu przebywają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną z terenu całej Polski, w wieku od 0 do 25 lat. Wychowankowie Domu skierowani zostali do
niego na podstawie orzeczeń sądowych, bezpośrednio ze szpitala, gdzie zostali pozostawieni przez rodziców lub przebywają w nim wyłącznie na prośbę rodziców. W Domu mieszka aktualnie 45 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz następującymi schorzeniami:
– dziecięce porażenie mózgowe,
– wodogłowie,
– epilepsja,
– encefalopatia,
– rozszczepy kręgosłupa,
– osteoporoza,
– współistniejące sprzężenia deficytowe.
Wychowankowie Domu wymagają całodobowej pielęgnacji i opieki. Tylko niektórzy potrafią wykonywać proste czynności samoobsługowe. Oprócz stałej opieki pielęgniarskiej, dzieci uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych oraz logopedycznych. Przebywają w Domu przez cały rok.

Dziękujemy rodzicom, którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowanie kiermaszu
i upiekli przepyszne ciasta.

Serdecznie dziękujemy również wszystkim, którzy skusili się na kawałek ciasta -zarówno nauczycielom, pracownikom jak i uczniom.
Dziękujemy za wsparcie i umożliwienie bardziej radosnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia niepełnosprawnym dzieciom.

Zapraszamy do fotorelacji!