Międzynarodowe Liceum Regent College w rankingu miesięcznika “Perspektywy”.

Międzynarodowe Liceum Regent College w rankingu miesięcznika "Perspektywy".

W roku 2020 w naszym liceum po raz pierwszy odbył się egzamin maturalny. Tak jak już wcześniej pisaliśmy w artykule “Wyniki matur 2020 w Elblągu i okolicach – analiza porównawcza” uczniowie LO przy Regent College International Schools, najlepiej w Elblągu, zdali maturę z języka polskiego i angielskiego.

Sumarycznie zajęliśmy w rankingu elbląskich szkół średnich drugie miejsce, uzyskując wynik 75% i zaledwie dwoma punktami procentowymi ustępując II LO. Jest to wynik znakomity, jak na szkołę, która pierwszy raz w swojej historii przeprowadzała egzaminy dojrzałości! Takiego wyniku pozazdrościć może nam wiele innych szkół, które w mieście i regionie uchodzą za prestiżowe.

Z uwagi na fakt, iż nasi absolwenci po raz pierwszy zdawali egzamin maturalny, także nasze liceum znalazło się po raz pierwszy w rankingu “Perspektyw” – miesięcznika edukacyjnego dla młodzieży, które specjalizuje się w ustalaniu rankingów szkół w Polsce.

Tym bardziej cieszy nas fakt, iż jesteśmy w tym rankingu 9 liceum w województwie warmińsko-mazurskim i 319 liceum w Polsce.

Tak dobry wynik motywuje nas jeszcze bardziej do wytrwałej pracy. I nie są to puste słowa.

Od roku szkolnego 2021/2022 wprowadzamy w liceum program międzynarodowy wraz maturą międzynarodową. Nasi uczniowie będą więc mogli realizować program polskiego liceum oraz dodatkowo program nauki przygotowujący do matury międzynarodowej.

Tym samym, będą mogli przystąpić do matury polskiej i matury międzynarodowej, którą będą zdawać w murach naszej szkoły.

O wszelkich szczegółach poinformujemy niebawem na nowej stronie naszego liceum: www.liceum.regent.edu.pl. 

Liceum Regent w rankingu "Perspektyw" 2021

0
w Elblągu
0
w województwie
0
w Polsce

Wyniki egzaminu maturalnego Liceum Regent w 2020 roku.