Edukacja prawna

3 czerwca gościliśmy przedstawicielki Stowarzyszenia Obywatelskiej Pomocy Prawnej z siedzibą w Olsztynie. Panie przeprowadziły zajęcia edukacyjne z zakresu prawa.

Młodzież mogła poszerzyć wiedzę o o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz o problematyce odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży, a także prawach małoletnich i przykładowych przestępstwach, na których popełnienie narażeni są nieletni.

Dzięki takim spotkaniom rozwijamy kompetencje społeczne i nasza młodzież staje się świadomymi obywatelami.

To był bardzo wartościowy czas. Dziękujemy za poprowadzone warsztaty.