3F w Katedrze Fizyki i Biofizyki UWM

A visit of Class 3f to the Department of Physics and Biophysics of the University of Warmia and Mazury.

Uczniowie przeprowadzili eksperymenty fizyczne i biofizyczne wspólnie z naszym nauczycielem fizyki – Maciejem Pyrką. Tematyka eksperymentów dotyczyła min. ultrasonografii, elektrokardiografii, zjawiska lepkości, topnienia lodu, optyki, rozpadu promieniotwórczego.

Poza obowiązkami znalazł się również czas na krótki spacer po kampusie uniwersyteckim.

The students carried out physical and biophysical experiments together with our physics teacher – Maciej Pyrka. The subject of the experiments inlcuded ultrasonography, electrocardiography, the phenomena of viscosity, ice melting, optics, radioactive decay. 

Apart from duties, there was also time for a short walk around the university campus.